Мар'янівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради Дніпропетровської області   

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Вчитель інфо Національна гаряча лінія


Методична рада

МАР’ЯНІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ                                                                                                                                     «Затверджено»                                                                                /наказ №144-з/1 від 13.09.2011 р./                                                                                                                                                    Директор школи                                                                                                                  Лядська Р.І.Положення про методичну раду        І. Загальні положення        Методична рада /МР/ с дорадчо-консультативним органом, який покликаний сприяти реалізації державної політики у галузі освіти, зокрема, з питань методичного забезпечення навчально-виховного процесу у школі. Методична рада діє згідно з чинним законодавством України, у своїй роботі керується нормативними документами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, обласного і районного управлінь освіти, що стосуються сфери її діяльності.        Головною метою діяльності методичної ради є:

 •  вироблення стратегічних напрямків розвитку та удосконалення змісту навчання і виховання учнів;
 •  оцінка якості методичного забезпечення навчально-виховного процесу, визначення перспективних потреб методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 •  погодження освітніх технологій і навчальної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів та навчального обладнання.

      ІІ. Основні завдання методичної ради        На методичну раду, відповідно до її головної мети, покладаються такі завдання:

 •  вироблення пропозицій щодо удосконалення змісту методичної роботи, впровадження нових педагогічних технологій, методів навчання і виховання;
 •  аналіз методичного забезпечення навчально-виховного процесу та підготовки пропозицій щодо поліпшення методичного, програмного та інформаційного забезпечення школи;
 •  ознайомлення і погодження запропонованих нових навчальних планів і програм, підручників, навчальних і наочних посібників, іншої навчальної, виховної, методичної літератури, дидактичних і програмних засобів;
 •  вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду і вироблення пропозицій щодо його запровадження у практику і форм поширення;
 •  вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованими дітьми, організації дослідної роботи учнів, участь у проведенні відповідних практичних заходів (конференцій, конкурсів, турнірів, олімпіад тощо);
 •  погодження методичних тем методоб’єднань, циклічних груп, вчителів.

        ІІІ. Організація роботи методичної ради         Методична рада створюється на один навчальний рік, діє відповідно до свого плану роботи і збирається на свої засідання не менше 3-4 разів на рік. Методична рада планує свою роботу відповідно до завдань, що покладені на неї, проблемної методичної теми школи. Методична рада зобов’язана винести свої рішення не пізніше місячного терміну з дня отримання матеріалів, поданих на розгляд.         Методична рада може покладати обов’язки щодо організації методичної роботи на методоб’єднання та циклічні групи. Засідання методичних рад фіксуються в протоколах.

 

 
 
 
 
ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИМАР’ЯНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Є:
 •  ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ, ПІДГОТОВКА ЇХ ДО АТЕСТАЦІЇ;
 •  ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РОЗВИТОК ТВОРЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПЕДАГОГІВ, ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І ПОШИРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ;
 •  ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ З ПРОБЛЕМ ОСВІТИ, ПЕДАГОГІЧКИ, ПСИХОЛОГІЇ, НАУКИ І ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ;
 •  ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ РОБОТИ, СТВОРЕННЯ КАТАЛОГІВ, КАРТОТЕК, БАНКІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТОЩО;
 •  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ;
 •  АНАЛІЗ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ І НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ, ПІДГОТОВКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПРИВЕДЕННЯ ЇХ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ.
 •  ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;
 •  АКТИВНЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ПРОЦЕС НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
 
 

 

 

1
2
3