Мар'янівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради Дніпропетровської області   


Методичне об'єднання початкових класів

ПЛАН РОБОТИ

методичного об’єднання вчителів початкових класів

на 2016/2017 навчальний рік

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні особи

Відмітка про виконання

1.                     

1-е засідання

1.          Розгляд та обговорення плану роботи методоб’єднання на 2016/2017 навчальний рік.

2.          Розподіл доручень між членами методоб’єднання.

3.          Організація навчально-виховного процесу в початкових класах у 2016/2017 навчальному році.

Розвантаження програм для початкової школи. Аналіз ключових змін оновлених програм. Методичні рекомендації до оновлених програм.

Зміни до орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів.

Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи, щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи.

4.          Аналіз навчально-методичного забезпечення початкової школи (навчальний план, програми, підручники).

5.          Про ведення вчителями шкільної документації. Рекомендації щодо ведення класного журналу. Консультація «Особливості календарно-тематичного планування».

6.          .

Завдання членам методоб´єднання

1)     Опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники.

2)     Підготувати розробку та усну презентацію нестандартного уроку.

 

29.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______

До 01.11.2016

 

 

2.                     

2-е засідання

1.          Методична естафета  «Розвиток креативного мислення молодших школярів під час впровадження нестандартних форм занять».

2.          Формування ціннісного ставлення до читання як до джерела знань і як засобу естетичного задоволення (виступ).

3.          Психологічна скарбничка. Аналіз результатів досліджень психологічної готовності першокласників до школи.

4.          Методичні перегуки «Обговорення матеріалів періодичної преси».

 Завдання членам методоб’єднання

Підготуватись до обміну дуками з питання «Формування ціннісно-смислової компетентності учнів засобами виховної роботи».

 

01.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

__________

До 20.12.2016

 

 

3.                     

3-є засідання

1.        Майстер – клас «Застосування творчих завдань для підвищення пізнавальної активності учнів на уроках в початкових класах».

2.        Творчий обмін досвідом «Формування ціннісно – смислової компетентності  учнів засобами виховної роботи».

3.        Обговорення та аналіз ведення учнівських зошитів.

4.        Експрес-огляд «Радимо прочитати»

Завдання членам методоб´єднання

Підготуватись до діалогу на тему: «Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу».

 

20.12.2016

 

 

 

 

 

____________

До 21.02.2017

 

 

4.                     

4-е засідання

1.     Педагогічний діалог: «Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу».

2.     Формування компетентностей школярів засобами інноваційних технологій .

3.     Формування культури здоров’я молодших школярів шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій».

4.     Творчий портрет учителя, який атестується «Ярмарок педагогічних ідей».

5.     Актуальний інструктаж. Про підготовку четвертокласників до державної підсумкової атестації.

6.     Експрес-огляд «Радимо прочитати».

Завдання членам методоб´єднання

Підготуватись до круглого столу на тему «Національно-патріотичне виховання як засіб формування життєвих компетентностей учнів» та конкурсу патріотичних фізкультхвилинок.

 

 

21.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________

До 25.04.2017

 

 

5.                     

5-е засідання

1.     Круглий стіл «Національно-патріотичне виховання як засіб формування соціальних та життєвих компетентностей учнів». Створення пам’ятки.

2.     Конкурс-огляд патріотичних фізкультхвилинок.

3.     Підведення підсумків роботи м/о за 2016/2017 н. р. Звіт голови м/о.

4.     Створення банку ідей щодо планування науково – методичної роботи м/о на 2017/2018 н.р.

5.     Експрес-огляд «Радимо прочитати».

Завдання членам методоб´єднання

1) Підготувати навчально-методичну базу для роботи м/о.

2) Підготувати на затвердження остаточний варіант плану роботи м/о на 2017/2018 навчальний рік.

 

25.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

___________

до 15.08.2017

до 05.06.2017

 

 

 

 

                                                                                        Керівник  ШМО:                           Маміна Л.І.   

 

 

                Олімпіада з української мови  (для учнів 3 – 4 класів)

 

 

   Олімпіада як один із видів змагань набули великого значення у нашій школі.

Щороку проводяться олімпіади у старших та початкових класах різного рівня: шкільні, міські, обласні.

Вони охоплюють половину учнів, які з бажанням приймають участь у змаганнях, намагаючись перемогти. Більшості учням виноситься подяка, нагорода за творче досягнення, перемоги.

  Підготовка до олімпіад здійснюється протягом навчального року, іноді школярам пропонується самим створити, скласти нестандартні завдання для учнів їхнього віку.

  Олімпіади в початковій школі – засіб виховання сумлінного ставлення дітей до навчання; одна з форм позакласної роботи, яка створює умови для вияву обдарованих дітей, посилює зв’язки сім’ї і школи.

   Олімпіади подобаються, зацікавлюють і дітей, і батьків.

Вчителю допомагають спланувати завдання пошукові, оригінальні, бо це є підсумок набутих знань, умінь і навичок.

 

                                   

                                             Олімпіада з української мови (4 клас)

 1. Спиши речення. Постав слова, що у дужках, у потрібній формі.

Земля оповита (тиша). Живемо з (надія) на краще. Туристи йшли вузькою (стежка). Гостей в Україні зустрічають з (хліб) і (сіль).

 2. Знайди у ланцюжку слова.

Четвересень, температурадіолень, ліворучернеткаструлясен.

 3. Замініть вислови словами, які відповідають на пишання ЯК?

крапля у морі

як сніг на голову

в одну хвилину

всією душею

як зіницю ока

як по маслу

як вдома

на швидку руку

битий час

4. Повторіть речення, замінюючи в ньому кожного разу тільки одне слово
(3-4 речення).

Високо у небі в'ються жайворонки.

5. Поміняйте частини прислів’їв  так, щоб вони набули змісту.

У книзі шукайте не букви, а дзеркало життя.

Книжка - коли її читають.

Книжка - не пряник, а думки.

Книжка корисна, дітей до себе манить.

6. Прочитай текст. Випиши з нього дієслова в три колонки за часами.

   М'якою запашною хвоєю, сухим лісовим мохом, вистелив, вимостив зимове лігвисько ведмідь. Старанно і вміло готує він своє житло. А ранньої зими заляже у барлозі і спатиме аж до весни.

7. За допомогою суфіксів утвори й запиши слова з новим значенням від наданих.

Став, книга, жито, хмара, риба, молоко.

8. Запиши слова, вставивши пропущені букви; добери до них перевірні.

модо... ба

ні... ті -

ст…лився-

гр...чаний-

про... ба –

в…рховина -

к…слиця-

9. Записати слова.   В дужках позначити кількість звуків, кількість букв.

Льон, день, дзень, щука, Поля, явір, джміль, Василько, щавель.

                                     Олімпіада з української  мови  (3 клас)

1.  До сполучення слів, вжитих у  переносному значенні, доберіть сполучення слів у прямому значенні

Золота осінь        -    …  ..

Вередливий вітер -… …

Ліс дрімає - …   …

Сонна пустеля - …  …

Біла тиша - …  …

Розмова кольорів - … …

 

2.  Зробити звуко - буквений аналіз слова.

Сміється

 

3.  Переробіть речення, щоб воно стало:

а) питальним;

б)спонукальним.

Ми залюбки вивчаємо українську мову.

 

4.  Вставити пропущені букви , знаки

Во... єднання,     під'їж...ати,     ...   асливий,     шіс.надцять,     облич..., ...фотографувати, Батьк...вщ...на, ро...дорі...я, бага...во, (до) побаче...я, (що) тижня.

Підкреслене слово розібрати за будовою.

 

 

 

Рекомендації до ведення учнівських зошитів учнів 1-4 класів

    Для забезпечення високої грамотності і загальної культури учнів необхідно дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо ведення учнівських зошитів.

         Функції учнівських зошитів різноманітні. Виконання письмових завдань, зокрема списування, вправ відтворювального і творчого характеру тощо сприяє когнітивному розвитку учня, пізнанню закономірностей певної галузі, засвоєнню програмового матеріалу.

         Зошит відображає не лише знання і вміння учнів, а й працю вчителя. Для навчальної роботи необхідно використовувати зошити лише вітчизняного виробництва, оскільки вони відповідають чинним в Україні стандартам.

         У 2 – 4 класах для навчальних класних і домашніх завдань з української мови та інших мов учні ведуть по два зошити (для періодичної заміни їх під час перевірки вчителем).

         Для перевірних робіт з мови слід використовувати окремий зошит, у якому учні також аналізують помилки роботи.

         З метою формування окремих функціональних навичок письма дозволяється в межах граничного навантаження використовувати додаткові зошити.

                   Учнівський зошит не є державним документом. Тому в 1 та 2 класах зошити підписує вчитель, у 3 – 4 класах – це роблять учні за зразком , написаним учителем на дошці, наприклад:

 

                            Зошит                                   Зошит

з української мови                         для контрольних робіт

учня  1 – А класу                                     з української мови

Богуславської ЗОШ І-ІІІ ст № 3           учениці 4 – А класу    

Яковенка Олександра                    Богуславської ЗОШ І-ІІІ ст № 3

       Скиби Антоніни

 

 

У письмовій роботі з мови треба зазначати дату виконання роботи, яка це робота, (класна чи домашня), вид завдання (вправа, диктант, твір, переказ, творча робота  тощо), заголовок зв'язного тексту (переказу, розповіді тощо).

         Відповідно до 4-го видання Українського правопису (Український правопис. – 4 – те видання. – К.: Наукова думка, 1993 р. – с. 127) в кінці заголовків крапка не ставиться.

 

Дату, назву роботи та її вид ( вправа, словниковий диктант тощо) учні записують, починаючи з 2 класу початкової школи.

         Наприклад:          9 грудня                                12 листопада

                                 Класна робота                       Домашня робота

                                       Вправа                                      Вправа

 

 

  У 4 класі дату виконання роботи з мов записують словами..

 

    У зошитах для контрольних робіт, що виконуються в класі, учні пишуть дату, вид завдання і заголовок тексту. Запис учнями виду роботи (словниковий, попереджувальний диктант) здійснюється за вказівкою вчителя (за функціональною потребою).

   Письмові контрольні роботи з будь-якого предмета проводять на другому чи третьому уроці за розкладом (крім понеділка), не більше однієї роботи на день, а протягом тижня – не більше двох. Не рекомендується проводити роботи в перший та останній дні тижня, семестру, у перший день після свята.

 Під час виконання письмової роботи учні повинні дотримуватися абзаців.

         Необхідно стежити, щоб учні дотримувалися однакових інтервалів між словами, дописували кожен рядок до кінця, орієнтуючись на правила переносу, не виходячи за межі рядка.

 

 

  Якщо потрібно виправити помилку, учень має закреслити неправильно записану літеру чи цифру навскіс (справа наліво) і замість неї зверху написати потрібну літеру чи цифру. Якщо треба замінити слово, словосполучення, речення чи приклад у ході виконання роботи, то те, що підлягає заміні, слід закреслити тонкою горизонтальною лінією, а не брати в дужки, оскільки дужки є пунктуаційним знаком, і далі записати правильно. Виправлення (закреслення та поновлення) написаного робити ручкою, а не олівцем.

 

Загальні вимоги до перевірки письмових робіт

  Контроль якості виконання письмових робіт - важливий стимул розвитку грамотності і писемного мовлення учнів.

  Учитель повинен систематично перевіряти та оцінювати якість виконання письмової роботи учнями, оскільки це дає йому можливість визначити рівень їхніх знань, умінь і навичок і планувати навчально-корекційну роботу на діагностичній основі.

  Усі письмові роботи, зокрема диктанти, перекази, твори, а також самостійні роботи навчального і контрольного характеру слід перевіряти до наступного уроку.

   Письмову роботу над помилками виконують у зошитах для контрольних робіт після їх перевірки, а продовжують закріпленням правильних написань, дій на наступних уроках у робочих зошитах.

   Koжeн вид помилок  з мови, потребує від учителя відповідного способу виправлення.

 

  Графічно неправильно написану літеру вчитель підкреслює і на полях чи в окремому рядку (для практичного вправляння) дає зразок правильного їх написання. Погана каліграфія свідчить про не усвідомлення учнем алгоритму дії під час написання літери (звідки починати, куди вести, де закінчити), тому під час роботи над графічними помилками варто запропонувати учням аналітичні вправи для по елементного аналізу та синтетичні - на конструювання різних літер з однакових елементів тощо. Таким вправлянням необхідно приділяти якнайбільше уваги на початковому етапі навчання письма бо виправити набуту школярами неправильну графічну навичку практично неможливо.

 

  Помічену в слові помилку чи неправильно вжите слово вчитель перекреслює, а саме виправлення має зробити учень, користуючись орфографічним, перекладним чи тлумачним словником, правилом у підручнику або порадившись з учителем, з кимось з однокласників.

  Під час формування графічних навичок допускається підкреслювання неправильної форми літери, виправлення їх, показуючи цим, де саме учень припускається помилки..

  Стилістичні і лексичні помилки підкреслюють у тексті хвилястою лінією, а в процесі роботи над ними найтиповіші колективно обговорюють, внаслідок чого неправильно побудовані речення удосконалюють шляхом розгляду різноманітних пропозицій, потім записують у зошит. Після чого школярам пропонують зробити решту виправлень самостійно чи в парі з однокласником.

 

  Пунктуаційні  помилки вчитель виправляє власноруч, але в процесі їх опрацювання вимагає від дітей аргументованого пояснення надписаних чи дописаних пунктуаційних знаків на основі правил чи наведення відповідних прикладів.

  За такої організації перевірки письмової роботи в учнів формуються вміння здійснювати самоперевірку, надавати взаємодопомогу, у разі потреби користуватися довідковою літературою, насамперед - словниками.

 

 

                                                         Увага!!!

  До виправлення помилок у письмових роботах учнів учитель має підходити диференційовано: у зошитах сильніших учнів ставити помітку на полі  в рядку, в якому допущено помилку; у середніх - можна підкреслити слово з помилкою, а саме виправлення пропонується зробити учням самостійно. Виправляти повністю записи потрібно в зошитах слабких учнів, подаючи правильний зразок. Такий підхід до перевірки учнівських зошитів потребує повторного їх перегляду.

 

                   Загальні вимоги до писемного мовлення учнів:

 Культура писемного мовлення передбачає грамотне, правильне висловлення думки за допомогою графічних знаків – літер (на письмі), охайне, чисте, відповідно до мовних норм, каліграфічних та естетичних правил, письмо.

  Формуючи культуру писемного мовлення, вчитель одночасно сприяє виробленню в учнів таких якостей особистості, як акуратність, дисциплінованість, витримка, старанність, відповідальність, що у свою чергу, підвищує моральність майбутнього громадянина країни. Тому слід формувати в учнів навички грамотного, каліграфічного письма, чіткого і правильного почерку.

 

 Для формування в учнів навичок писемного мовлення вчитель повинен:

Ø Проводити систематичну роботу з вивчення орфографії;

Ø Розвивати практичні навички побудови синтаксичних конструкцій;

Ø Формувати навички каліграфічного письма;

Ø Стежити за охайністю записів учнів;

Ø Давати зразки правильного письма на дошці, в зошитах, щоденниках тощо;

Ø Виправляти правописні, граматичні та мовні помилки;

Ø Вимагати, щоб учні уважно ставилися до оформлення письмових робіт, дотримувалися правил ведення учнівських зошитів з усіх предметів.

 

 

Місячник з основ здоров"я в початкових класах

 

І                                                                            З МАЛЕНЬКОЇ КРАПЛИНИ

ПОЧИНАЄТЬСЯ СТРУМОЧОК,

А ВЕЛИКІ ОКЕАНИ

ПОЧИНАЮТЬСЯ З СТРУМКА.

 

ЛИШ ЗДОРОВ’Я МИ НЕ МОЖЕМ

РОЗКИДАТИ ПО КРАПЛИНІ.

ХАЙ ІЗ КРАПЕЛЬКИ ЗДОРОВ’Я

ВИТІКА  ЖИТТЯ РІКА .

   Питання підготовки школярів до самостійного життя у світі, де кількість надзвичайних ситуацій постійно зростає, екологічна ситуація з кожним роком погіршується, є надзвичайно актуальним. Статистика свідчить, що 80% усіх аварій та катастроф трапляється за несвідомих дій людини. Головною причиною такого становища є незнання правил власної безпеки, невміння передбачити небезпечні ситуації та їх уникати, а також низький рівень самосвідомості населення, підвищувати який необхідно з дитячих років. Тому важливо з раннього віку формувати у дітей свідоме розуміння цінності власного життя та здоров’я, особистої відповідальності за них. Виховання здорового покоління зі сформованою культурою поведінки, із засвоєним алгоритмом дій в умовах конкретної надзвичайної ситуації – такою була мета проведеного в школі Місячника безпеки життєдіяльності.

 

  Вчителями початкових класів було проведено комплекс заходів, спрямованих на збереження життя та здоров’я учнів, а також запобігання нещасних випадків у школі та за її межами; формування умінь і навичок чітко діяти у надзвичайних ситуаціях для захисту свого здоров’я та життя; виховання та розвитку високих морально-психологічних якостей: відваги, витримки, ініціативи та кмітливості, взаємовиручки.

 

  Це бесіди, виставки малюнків і плакатів, класні години, вікторини, диктанти за темами: «Перша допомога в разі травматизму», «Правила поведінки на дорозі», «Як запобігти пожежі», «Вогонь – ворог, вогонь – друг», «Профілактика отруєнь», «Шкідливі звички, їх наслідки та профілактика», «Соціальна небезпека в місцях проживання». Проведені заходи допомогли сформувати в школярів пріоритет здорового способу життя; познайомили учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному й соціальному середовищі, спрямованими на збереження життя й зміцнення здоров’я; навчили    методам самозахисту в умовах існування загрози для життя.

                                  

                                                                           План

                                                          місячника з основ здоров'я

                                                               в початкових класах

 

 

1.   Виховна година «Вогонь – ворог, вогонь – друг»

 

 

2.   Конкурс малюнка «Правила поведінки на дорозі»

 

 

3.   Диктант «Профілактика отруєнь»

 

 

4.   Бесіда «Перша допомога в разі травматизму»

 

5.   Класна година «Шкідливі звички, їх наслідки та профілактика»

 

6.   Вікторина «Соціальна небезпека в місцях проживання»

 

 

 

 

Тиждень української мови в початкових класах

 Одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи є розвиток пізнавальної активності школярів, формування у них допитливості, бажання пізнавати нове.

      Збільшення навчального навантаження на уроках примушує вчителя замислитись над тим, як підтримати інтерес  молодших школярів  до навчання.

      Одним із набільш дієвих способів формування нового ставлення до навчання і пізнання є проведення предметних тижнів у початковій школі.

       Тиждень української мови у початкових класах буде проведено в нашій школі

                                                        з 11 по 15 листопада

                                     

  У проведенні тижня активну участь візьмуть молодші школярі, батьки. Головна організаторська роль належить учителю. Його ентузіазм, творчий підхід допоможуть зробити предметний тиждень справжнім улюбленим святом як для дітей, так і для дорослих.

 

 

                                                            План

                                                       проведення

 

     11 листопада     - Відкриття тижня української мови

*     Оголошення  змісту  тижня

*     Гра-подорож «Царство рідної мови»

*     Конкурс декламаторів віршів про мову

    

     12 листопада      -  Свято  рідної мови  

*     Олімпіади з рідної мови ( по класах)

*     «Поетична скринька»

*     Конкурс «Кращий зошит»

    

     13 листопада      - Шевченківський день

*     Вікторина «Наш Шевченко», тестові завдання, кросворди, ігри.

*     Конкурс  на кращого декламатора  віршів Т. Г. Шевченка та творів українських поетів про Т. Г. Шевченка

*     Конкурс  ілюстрацій до творів Т. Г. Шевченка

 

14листопада        - В  гостях  у казки

*     «Загадка до мудрості кладка»

*     Конкурс- гра «Казкові  ерудити»

*     Кросворд «Країна  Казкоград»

*     Виставка  ілюстрацій до казок

 

     15 листопада           - Закриття  тижня 

*     Конкурсно- розважальна гра «Знавці української мови»

*     Конкурс  стіннівок

*     Підсумки проведення тижня. Нагородження переможців.

 

 

 

 

                                Презентація МО вчителів початкових класів                                                                                                                                                                                                                         uploads/editor/2025/141790/sitepage_24/mo.ppt
                                 Презентація "Задачі роботи над обласною проблемою"                                                                                                                                                                                                                  uploads/editor/2025/141790/sitepage_24/                         zadach_roboti_nad_oblasnoyu_problemoyu__ppt.ppt
                               Презентація "Школа молодого вчителя"                                                                                                                                                                                                                                                              uploads/editor/2025/141790/sitepage_24/shkola_molodogo_vchitelya.ppt

 

 

 

 

 

 

 

                               

 


1
2
3
4
5