Мар'янівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради Дніпропетровської області   

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Вчитель інфо Національна гаряча лінія


Методичне об'єднання початкових класів

                                              Протркол №2

                  засідання МО вчителів початкових класів

                                    від 4 жовтня  2017 року

 

Присутні – 7 вчителів

Відсутні – 1

 

 

                                                Черга денна

Тема. Формування громадянської  компетентності    молодших школярів

  1. Основи формування національної самосвідомості молодших школярів.
  2. Аукціон методичних ідей «Форми, методи, засоби національно-патріотичного виховання молодших школярів».
  3. Створення дидактичної картотеки  «Етимологічні п’ятихвилинки на уроках української мови – ефективний засіб національно-патріотичного виховання».
  4. Створення методичного кейсу для вчителя «1000+1 ідея організації національно-патріотичного виховання молодших школярів».

 

Слухали: члена ШМО вчителів початкових класів Лядську Р.І., яка доповіла про основи формування національної самосвідомості молодших школярів і наголосила, що головною метою національного виховання на сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особистих рис громадян України, які включають у себе національну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.

Ухвалили: Гра - важливий фактор виховного впливу. Корисність ігор, що тісно пов'язані з національними звичаями, традиціями, обрядами в тому, що дитина під час виконання певних дій відтворює вчинки певної людини в конкретних історичних умовах, набуваючи необхідного обсягу знань, норм поведінки. В ході рольових ігор учнів можна познайомити з обрядами, зі взаєминами між членами сім’ї, ставленням наших предків до виховання дітей, до ледарства та ін. , занурити їх в атмосферу народного свята, показати форми дозвілля наших предків, навчити національним іграм та забавлянкам, познайомити з фольклором.

  Специфічними формами виховної роботи з використанням національних традицій виступають вечори українського фольклору «Радуйся земле від віку до віку», «Ой у лузі калина», літературні вітальні «Народ скаже, як зав’яже», «Великий Кобзар», «ЇЇ вірші – то мова солов’їна», конкурси козаків «Козацькому роду нема переводу», вечорниці, свята («Різдво», «Святий Миколай», «День Землі») тощо.

 

Слухали: члена ШМО вчителів початкових класів Бондаренко В.С., яка поділилася методичною ідеєю щодо форм, методів, засобів національно-патріотичного виховання молодших школярів.

Ухвалили: Традиції, звичаї, обряди та свята – це ті неписані закони, якими користуються в найменших щоденних і найбільших всенаціональних справах. Святково-звичаєва спадщина, а також мова – це ті найміцніші елементи, що об’єднують і цементують окремих людей в один народ, в одну націю. Із часу виникнення людського суспільства кожним новим поколінням все це засвоювалося, застосовувалось в житті, розвивалося та в подальшому передавалося наступному поколінню. В ході історії склалися й утвердилися форми, засоби та механізми збереження й передачі соціального досвіду, які в сукупності називаються традицією.

 

Слухали: керівника ШМО вчителів початкових класів Маміну Л,І., яка повідомила про необхідність створення дидактичної картотеки  «Етимологічні п’ятихвилинки на уроках української мови – ефективний засіб національно-патріотичного виховання» та методичного кейсу для вчителя «1000+1 ідея організації національно-патріотичного виховання молодших школярів».

Ухвалили: пропозицію створення дидактичної картотеки  «Етимологічні п’ятихвилинки на уроках української мови – ефективний засіб національно-патріотичного виховання» та методичного кейсу для вчителя «1000+1 ідея організації національно-патріотичного виховання молодших школярів» вчителями початкових класів до кінця навчального року.

 

 

 

                                                                      Керівник ШМО: Маміна Л.І.

                                                                      Секретар: Бондаренко В.С.

 

 

 

 

 

                                       Протркол №1

                  засідання МО вчителів початкових класів

                                    від 30 серпня 2017 року

Присутні – 8 вчителів

Відсутні – 0

 

 

                                                Черга денна

Тема. Підвищення професійної компетентності педагогів в умовах ШМО

  1. Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів і вихователя ГПД за попередній навчальний рік.
  2. Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2017-2018  н.р.
  3. Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2017-2018 н. році.
  4. Актуальний діалог.

ü Обговорення проекту Державного стандарту початкової загальної освіти;

ü Обговорення проекту нового Закону про освіту;

ü Про запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня.

 

Слухали: керівника ШМО вчителів початкових класів Маміну Л,І., яка зробила аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів і вихователя ГПД за попередній навчальний рік. Ознайомила з планом роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2017-2018  н.р. та особливостями організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2017-2018 н. році.

Ухвалили: роботу ШМО вчителів початкових класів оцінити на достатньому рівні. Затвердили план роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2017-2018  н.р. Досконало обговорили і вивчили особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2017-2018 н. році. Обговорили проект Державного стандарту початкової загальної освіти; проекту нового Закону про освіту; про запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня.

 

                                                                      Керівник ШМО: Маміна Л.І.

                                                                      Секретар: Бондаренко В.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Звіт роботи методичного об"єднання вчителів початкових класів за 2016 - 2017 навч. рік

 

     Протягом 2016/2017 навчального року вчителі молодших класів працювали творчо, наполегливо, ефективно та результативно.

  У  шкільному методичному об’єднанні  8 вчителів, які працюють в  початкових класах.

  Вчителі початкової ланки працювали над проблемою: «Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій та інформаційно-комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес».

                          До  складу методичного об’єднання вчителів початкових класів входить 8 вчителів:

 

№п/п

Прізвища, ім'я по батькові

Освіта

Категорія

         Звання

Тема, над якою працює

1.

Лядська Раїса Іванівна

вища

вища

«Вчитель- методист»

«Розвиток навичок читання – як основа розвитку кожної дитини»

2.

Маміна Лариса Іванівна

вища

вища

«Старший вчитель»

«Технологія формування та розвитку творчої особистості учня початкових класів»

3.

Бондаренко Віра Сергіївна

вища

вища

 

«Використання ІКТ на уроках в початкових класах»

4.

Ковальчук Світлана Афанасіївна

вища

9 тарифний розряд

 

«Екологічна освіта молодших школярів засобами  різних навчальних предметів».

 

5.

Комлик Владислав Миколайович

вища

І категорія

«Старший вчитель»

«Формування в учнів навичок самонавчання».

6.

Шрам Леонід Володимирович

вища

вища

«Вчитель-методист», «Відмінник народної освіти»

«Розвиток музичних здібностей на уроці і в позаурочний час».

 

 

7.

Хижняк Галина Миколаївна

вища

 

 

 «Інтерактивні форми і методи при вивченні англійської мови».

8.

Гончарова Клавдія Степанівна

сер./спец.

8 тарифний розряд

 

«Інтерактивні методи навчання».

 

     Проводилось велика робота з реалізації даного проблемного питання. Це проведення районних семінарів, засідань методоб’єднання вчителів початкових класів, відкритих уроків та виховних заходів з використанням інноваційних технологій, творчих звітів учителів, що атестуються, участь учнів у конкурсах , виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази початкових класів, співпраця початкової ланки та ДНЗ.

  У 2016/2017 навчальному році методична робота була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження оновленого Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів. Головним напрямком у роботі методоб’єднання класоводи обрали модернізацію навчально-виховного процесу шляхом впровадження інтерактивних технологій.

  Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду проводилося шляхом опрацювання і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів», семінарів з метою обміну досвідом; проведення творчих звітів учителів, що атестуються.

   Було сплановано і проведено 5 засідань методоб’єднання вчителів початкових класів. Вивчено та обговорено основні ключові питання.

                                               Актуальні питання, які розглядалися на засіданнях ШМО вчителів початкових класів:

Ø  Розвантаження програм для початкової школи. Аналіз ключових змін оновлених програм. Методичні рекомендації до оновлених програм. (Маміна Л.І.)

Ø Зміни до орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів. (Бондаренко В.С.)

Ø Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи, щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи. (Комлик В.М.)

Ø Розвиток креативного мислення молодших школярів під час впровадження нестандартних форм занять. (Бондаренко В.С.)

Ø Формування ціннісного ставлення до читання як до джерела знань і як засобу естетичного задоволення. (Лядська Р.І.)

Ø Застосування творчих завдань для підвищення пізнавальної активності учнів на уроках в початкових класах. (Ковальчук С.А.)

Ø Формування ціннісно – смислової компетентності  учнів засобами виховної роботи. (Гончарова К.С.)

Ø Формування компетентностей школярів засобами інноваційних технологій. (Маміна Л.І.)

Ø Національно-патріотичне виховання як засіб формування соціальних та життєвих компетентностей учнів. (Шрам Л.В.)

    На засіданнях методичного об’єднання та на педагогічних радах розглядалися найрізноманітніші проблеми навчання і виховання. У період між засіданнями члени методоб’єднання проводили методичні тижні, індивідуальні та групові консультації, тижні педагогічної майстерності, тренінги, впроваджувалися в практику досягнення психолого-педагогічної науки. Педагоги вивчали якість знань, умінь і навичок учнів, рівень їх вихованості. Проводилися різноманітні конкурси, змагання, навчальні ігри, естафети.

     Вчителі початкових класів працювали над підвищенням науково-теоретичного рівня викладання навчальних предметів, впровадженням інноваційних технологій в практичну роботу, оволодінням нетрадиційними формами проведення уроку, застосовуючи інтерактивні технології. Зосереджували  увагу на підвищенні рівня навчальних досягнень учнів, зокрема грамотного, виразного, чіткого мовлення, мовчазного читання, уміння розв’язувати задачі. Часто уроки класоводи проводили в нетрадиційній формі. Це дає змогу емоційно збагачувати навчально-виховний процес, запобігає втомлюваності дітей, посилює інтерес до навчання. Ці уроки та виховні заходи продемонстрували високий рівень роботи вчителів, були проведені на високому науково-методичному рівні.

   Одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи є розвиток пізнавальної активності школярів, формування у них допитливості, бажання пізнавати нове. Одним із найбільш дієвих способів формування нового ставлення до навчання пізнання є проведення предметних тижнів у початковій школі.

   Головна організаторська роль належить учителю. Його ентузіазм, творчий підхід допомогли зробити заходи справжніми улюбленими святами як для дітей, так і для дорослих.

 

 

№п/п

                  Вчитель

 Тема відкритого уроку

              Виховний захід

1.

Лядська Раїса Іванівна (2 кл.)

Українська мова «Узагальнюючий урок про слова – назви предметів»

Конкурс віршів про рідну мову

2.

Маміна Лариса Іванівна (1 кл.)

Навчання грамоти «Закріплення звукового значення букви «ге». Читання слів. Опрацювання вірша А. Камінчука «Гарбузи». Словниково-логічні вправи.

«Зустріч птахів», «Прощавай, Букварику!»

3.

Бондаренко Віра Сергіївна (4 кл.)

Українська мова «Узагальнюючий урок з теми «Іменник»

«Зустріч птахів», «Прощавай, початкова школо!»

4.

Ковальчук Світлана Афанасіївна (2 кл.)

Природознавство «Квіти в моєму житті»

«Свято Миколая», «Стретіння»

5.

Комлик Владислав Миколайович (3 кл.)

«Фізкультуркін у спортивній країні. Загартовування»

«Юні олімпійці», «День спорту»

6.

Шрам Леонід Володимирович

(1 кл.)

Музика «Дитячі українські пісні»

Новорічний ранок

7.

Хижняк Галина Миколаївна

(4 кл.)

Англійська мова «Сімейні свята»

 

8.

Гончарова Клавдія Степанівна

Українська мова ««Спільнокореневі слова. Корінь слова»

«Свято Миколая», «Стретіння»

 

 

 

    Протягом минулого навчального року Лядська Р.І. організувала ряд творчих занять із вчителями за тематикою «Проектна діяльність в початковій школі», «Інтерактивні технології», «Тренінгові заняття в початковій школі».

    Бондаренко В.С. запросила вчителів шкільного методичного об’єднання до своєї творчої лабораторії. Учитель на високому рівні провела урок, продемонструвавши організацію дослідницької діяльності учнів початкових класів та презентувала разом із вихованцями  ряд проектів.

     Маміна Л.І. переконала присутніх колег, що основою навчальної діяльності учнів є гуманістичні стосунки, принципи рівноправного діалогу «вчитель-учень».

     

                                                                Робота з обдарованими дітьми

   Обдаровані діти – майбутнє кожної нації. Юна наукова еліта України – це її гордість, честь і світова слава та велич, це розумовий потенціал Української держави, який прокладатиме дорогу українському суспільству до вершин світового прогресу. Тому сучасна школа несе і постійно повинна нести величезну відповідальність перед суспільством за створення оптимальних умов для інтелектуального, творчого і соціального розвитку кожного свого вихованця, а, отже, в діяльності кожного навчального закладу системи загальної середньої освіти повинні забезпечуватись психолого-педагогічні і методичні фактори оптимального та ефективного формування і розвитку обдарованих школярів. 

 Про роботу з обдарованими учнями свідчать результати участі учнів у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах. Учні початкової школи брали участь у конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика. Кривошея Дар'я та Слівченко Владислава, учениці 4 класу, отримали 2 місце у ІІ етапі (вчитель Бондаренко В.С.). Всеукраїнському конкурсі «Олімпус».

 За результатами Всеукраїнського конкурсу «Олімпус» учні нашої школи отримали грамоти, сертифікати та цінні подарунки.

 

                             На які питання методичної роботи зверталася увага адміністрації школи:

-          ведення шкільної документації;

-         стан викладання української мови та літературного читання;

-         ДПА в 4 класі;

-         списування;

-         читання вголос.

   Протягом року вчителі ознайомлювалися з досягненнями психолого-педагогічної науки, проводився огляд новинок педагогічної та методичної літератури.

   Педагоги  методоб’єднання вчителів початкових класів були активними учасниками районних семінарів, тренінгів, засідань «круглих столів».

   Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми об’єднання, в основному виконано.

   У 2016/17 н. р. успішно пройшла чергову атестацію. Бондаренко В.С. (підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»).

 

    Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:

– недостатній рівень виявлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

– потребує покращення робота з обдарованими учнями;

– мале висвітлення власних педагогічних доробок у педагогічній пресі;

– недостатнє забезпечення уроків сучасними технічними засобами навчання.

 

  У 2017- 2018 навчальному році члени методичного  об’єднання, виходячи з результатів діагностування, нагальних проблем, які повинні вирішувати вчителі початкової ланки, працюватимуть над вирішенням науково - методичної проблеми «Формування і розвиток основних компетентностей особистості в початковій школі».

  Виходячи з аналізу підсумків навчально - виховного процесу за минулий рік, методичне об’єднання в поточному навчальному році працюватиме над вирішенням таких проблем:

- вивчення та впровадження у практику досягнень психолого-педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;

- вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроку, позакласної та позашкільної  роботи;

- оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання учнів початкової школи;

- виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально - матеріальної бази початкових класів; створення навчальних кабінетів відповідно до сучасних вимог;

- забезпечення формування вимог до сформованості обчислювальних навичок, навичок само- і взаємоаналізу, до грамотного письма та культури мовлення учнів;

- ефективна  робота з обдарованими учнями;

 -   висвітлення власних педагогічних доробок у педагогічній пресі.

  Раціональне поєднання колективної мудрості та індивідуальної творчості дає змогу віднаходити  нові шляхи до вершин педагогічної майстерності за умов здорового психологічного мікроклімату у колективі, що ґрунтується на взаємоповазі, вмінні радіти за успіхи іншого і вітати те, що вирізняє кожного з-поміж решти, – самобутню творчу індивідуальність.

 

            У 2017-2018 н. р. методичне об’єднання вчителів початкових класів ставить собі за мету:

Ø продовжувати впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;

Ø створювати психологічно-комфортні умови для вільного самовиявлення та самореалізації учнів;

Ø розвивати творчі здібності обдарованих учнів.

 

МО  вчителів  початкових  класів  дбає  про  те,  щоб  школа  була:

– школою  радості  для  учня;

– школою  творчості  для  вчителя;

– школою  спокою  для  батьків.

 

                                                     Керівник ШМО вчителів поч. класів:                          Л.І. Маміна

 

 

 

                                       

 

 

 

Інформація

про назви медичних груп та особливості оцінювання і організації занять з ними в навчальних закладах освіти

 

 

 

    Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів загальноосвітніх навчальних закладів від 20.07. 2009 р. за № 518/674 та згідно з інструкцією про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) проводиться в установленому законодавством порядку. На підставі довідки про стан здоров’я медичний працівник ЗНЗ здійснює розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою. Учні, які не пройшли медичного обстеження до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються, про що повинні бути обов'язково поінформовані їх батьки.

  Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України учнів розподіляють на основну, підготовчу та спеціальну групи для занять на уроках фізкультури.

                   Заняття з учнями, які віднесені до підготовчої групи

      До підготовчої групи відносять  школярів, які мають незначні відхилення у фізичному розвитку і стані здоров'я без суттєвих функціональних змін, але без достатньої фізичної підготовки також після перенесення гострих захворювань, оперативного втручання чи травмування на період реабілітації.  Учні  тимчасово зараховуються за призначенням лікаря до підготовчої групи, оскільки повне звільнення від фізкультури призводить до явищ гіпокінезії з несприятливими для організму наслідками. Вони навчаються на уроці за шкільною програмою при умові виключення деяких видів вправ. Здача контрольних нормативів проводиться тільки після дозволу лікаря. Оцінювання навчальних досягнень проводиться за засвоєння техніки виконання фізичних вправ, виконання навчальних завдань під час уроку та засвоєння теоретико-методичних знань.

 

 

 

 

 

 

Назва медичної групи

Критерії віднесення учнів до медичних груп

Характеристика фізичного навантаження

Примітка

1

2

3

4

Основна група

1. Біологічний вік відповідає або випереджає календарний. Високий або середній рівень фізичного розвитку (за зростом). Гармонійний розвиток за масою тіла й окружністю грудної клітки.

2. Функціональні можливості відповідають віковим нормам або вищі за них.

3. Відсутність гострої та хронічної патології (кількість зареєстрованих випадків гострої захворюваності протягом останнього року не перевищує трьох).

4. Фізична підготовка дозволяє опановувати всі вимоги навчальної програми з фізичної культури та фізичного виховання.

5. Нормотонічний тип реакції серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження.

Фізична підготовка проводиться у повному обсязі згідно з навчальними програми.

Оцінювання

диференційоване

за тестами та навчальними нормативами.

Рекомендації лікаря щодо занять відповідними видами спорту (у залежності від особливості анатомічної будови тіла, типологічної спрямованості вищої нервової діяльності, функціональних можливостей та індивідуальної схильності)

Участь у змаганнях відповідно до віку.

Підготовча група

1. Біологічний вік відстає від календарного. Низький рівень фізичного розвитку (за зростом від 3 до 10 центилю). Дисгармонійний розвиток за рахунок дефіциту маси тіла (від 3 до 10 центилю).

2. Функціональні можливості нижчі вікової норми.

3. Відсутність гострої та хронічної патології, патологічних зрушень.

4. Реабілітаційний період після випадку гострої захворюваності, що не потребує курсу ЛФК.

Те саме, що й основна, але при умові поступового засвоєння програмного матеріалу, особливо учнів з надлишковою вагою і підвищеними вимогами до організму.

Оцінювання

диференційоване

Заборонено заняття у спортивних секціях, але рекомендовано додаткові заняття у групах загально-фізичної підготовки або в домашніх умовах з метою ліквідації недоліків у фізичній підготовці (за індивідуальними комплекс-завданнями вправ, спрямованими на підвищення

 

5. Парціальне відставання фізичної підготовленості.

6. Період менструації у дівчат.

7. Фізична підготовка та стан здоров'я дозволяє опановувати більшу частину вимог навчальної програми з фізичної культури (фізичного виховання).

проводиться за умови виключення окремих фізичних вправ (у залежності від характеру та ступеня відхилень).

рівня функціональних можливостей серцево-судинної системи та системи дихання, на зміцнення певної групи м’язів, на оволодіння певними руховими навичками або підвищення рівня їх виконання).

Спеціальна

група

1. Значні відхилення постійного чи тимчасового характеру в стані здоров’я, що не перешкоджають навчанню у школі, але протипоказані для занять фізичною культурою за навчальною програмою

Фізична підготовка проводиться у навчальному закладі за спеціальними програмами з урахуванням характеру та ступеня відхилень

Оцінювання проводиться згідно умов програми для спеціальних медичних груп диференційоване або виставляється оцінка „зараховано” при відвідуванні більш ніж 50% навчальних занять

Заняття проводяться медичним працівником або вчителем фізичної культури (виховання) зі спеціальною медичною підготовкою поза розкладом уроків не менше двох разів на тиждень у спеціально організованих групах або з наданням індивідуальних завдань безпосередньо на уроках

 

Рекомендації щодо виконання окремих фізичних вправ учнями

спеціальної групи

             Заняття з учнями, які віднесені до спеціальної медичної  групи

     До спеціальної медичної групи відносяться учні зі значними відхиленнями постійного чи тимчасового характеру в стані здоров’я, що не перешкоджають навчанню в школі, але протипоказані для занять фізичною культурою за навчальною програмою і потребують суттєвого обмеження фізичного навантаження. Рівень їх функціонально-резервних можливостей низький або нижче середнього. Такі учні навчаються за окремою програмою для спеціальних медичних груп. Учні спеціальної медичної групи повинні обов’язково займатися на загальних уроках фізичної культури у відповідному одязі і взутті. Вони беруть участь у підготовчій та заключній частинах уроків, закріплюють матеріал вивчений на заняттях в групі, а при стійкому покращенні стану здоров’я виконують елементи рухів основної частини зі значним  зниженням фізичних навантажень, без затримки дихання, виключаючи стрибки, психоемоційне навантаження (елементи змагань). Таким учням можна виставляти поточну оцінку за знання і техніку виконання  корегувальних вправ (за  сприятливих для учня умов), а наприкінці навчального року  ставиться «Зараховано».

У програмі для спеціальної медичної групи обмежені вправи на силу, швидкість, витривалість, значно зменшені дистанції ходьби та  бігу, бігу на лижах та ковзанах, стрибки пов’язані зі значним напруженням та вібрацією тулуба. Вона враховує стадію та динаміку патогенезу захворювань учнів даної групи.

Освоєння програм дає можливість покращити самопочуття учнів і підготувати до  переведення їх до підготовчої, а згодом, і до основної медичної групи. Такий підхід, навіть при довготривалих дисфункціях, дає можливість учням познайомитися з основами рухових умінь для формування професійних навичок в майбутньому. Основною формою організації навчальної діяльності, є індивідуальний підхід сумісний з груповим. Це завдання вирішується за рахунок диференціації методики (різні вихідні положення, ступені напруження, амплітуди рухів, дозування і та інше.

 

Назва захворювання

Протипоказана рухова діяльність

Рекомендована рухова діяльність*

Захворювання серцево-судинної та дихальної систем

– вправи у парах;

– тривалий біг у швидкому темпі;

– тривалі вправи у положенні стоячи;

– вправи, пов’язані з переносом ваги;

– стрибки з великою кількістю повторень

– біг помірної інтенсивності з переходом на ходьбу (змішане пересування) без урахування часу;

–​ вправи у положенні сидячи та лежачи;

– стрибки із зменшенням кількості повторень або їх заміна ходьбою на місті

Хронічні захворювання органів черевної порожнини

– стрибки та підскоки;

– тривалі вправи у положенні стоячи;

– вправи з переносом ваги;

– тривалий біг;

– вправи в положенні упору та з різким напруженням черевного пресу

– вправи у положенні сидячи та лежачи;

– біг помірної інтенсивності з переходом на ходьбу (змішане пересування) без урахування часу

Захворювання опорно-рухового апарату в т.ч. дефекти постави

– вправи з переносом ваги;

– тривалі вправи у положенні стоячи;

– вправи з рівноваги на колоді;

– метання;

– кидки та передачі м’яча з-за голови;

– рухливі ігри великої інтенсивності;

– гра у волейбол

– корегуючі вправи в положенні сидячи та лежачи;

– вправи біля гімнастичної стінк

 

 

Деякі обмеження та протипоказання до фізичних вправ учнів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи

Перелік захворювань

Обмеження і протипоказання

Методичні вказівки до проведення занять

1

2

3

Захворювання органів кровообігу

Міокардіти хронічні, міокардіодистрофія

Значні фізичні навантаження

Вправи виконувати без зусиль, слідкувати за станом втомлення. Недопустиме перевтомлення

Кардіосклероз при відсутності аритмії серця

Недостатність митрального клапана

Вправи нескладні, виконуються ритмічно, у повільному темпі. Включати різні групи м’язів

Тромбофлебіт хронічний

Заняття у групі протипоказані

Під наглядом лікаря ЛФК

Гіпертонічна хвороба І стадії без особливих скарг

Виключати нахили тулуба, різкі рухи і значні фізичні навантаження

Легкі вправи без статичного зусилля, без підвищення грудного тиску

Захворювання органів дихання

Емфізема легенів, хронічні бронхіти, пневмосклероз, бронхіальна астма

Систематичне навантаження, натужування, загальне переохолодження, різка зміна температури

Вивчити дихальні вправи, глибоке дихання, подовжений видох

Захворювання органів травлення

Хронічні шлунково-кишкові захворювання. Гастроітоз, виразкова хвороба (у стадії ремісії)

Систематичне навантаження і натужування, різка переміна температури навколишнього середовища

Рекомендуються вправи загальнорозвивального характеру, здебільшого направлені на зміцнення м’язів преса та активізації кровообігу в черевній порожнині

Порушення обміну речовин

Ожиріння

Значні фізичні навантаження. Різке виконання вправ

Повільно збільшувати амплітуду виконання вправ. Використовувати вправи з палками, набивними м’ячами, на гімнастичній стінці

Цукровий діабет

Значні фізичні та нервово-емоційні навантаження

Виконувати вправи без втоми і переохолодження. У групі вести індивідуальні спостереження за станом самопочуття учня

Хвороби нервової системи

Функціональні захворювання нервової системи

Високоемоційні заняття з елементами змагань (спортивні ігри, естафети)

Виконувати прості вправи без складних координаційних рухів, у повільному темпі

Захворювання м’язів, кісток та суглобів

Захворювання суглобів, кісток і м’язів без зниження їх функцій

Підвищене навантаження, стрибки на значному емоційному фоні

Упереджувати різні рухи й підвищені навантаження на суглоби

Хронічні артрити, міозити, фіброміозити без різких порушень функцій

Упереджувати переохолодження, різких температурних змін. Індивідуальний підхід і завдання

Захворювання органів зору

Зниження гостроти зору

Різкі вправи, перенавантаження. Виключити струси тіла (стрибки, підскоки, зіскоки)

Вправи виконувати у середньому темпі. Під час відпочинку використовувати вправи на зоровому тренажері

              Схема візуального визначення ступеню втоми дітей та

                  підлітків  під час фізичного навантаження

Об’єкти спостереження

Ознаки втоми та її ступінь

малий

середній

великий, недопустимий

Колір шкіри обличчя

Невелике почервоніння

Значне почервоніння

Різке почервоніння або синюшність

Мова

Чітка

Утруднена

Надзвичайно утруднена або неможлива

Міміка

Звичайна

Вираз обличчя напружений

Вираз страждання на обличчі

Пітливість

Невелика

Виразна лише у верхній половині тіла

Різка у верхній половині тіла та нижче поясу, стікання поту

Дихання

Прискорене, рівне

Сильно прискорене, уривчасте дихання через рот

Сильно прискорене, поверхневе з окремими глибокими вдихами

Рухи

Хода бадьора

Хитання, нетвердий крок

Різке хитання, тремтіння кінцівок, вимушена поза з опорою при сидінні

Самопочуття

Скарги відсутні

Скарги на втому, біль у м’язах, серцебиття, задуху, шум у вухах

Скарги на погане самопочуття: запаморочення, біль у правому підребір’ї, головний біль, нудоту, гикавку

Увага

Точне виконання команд

Помилки при виконанні команд, нечітке їх виконання

Виконання команд нечітке, уповільнене

 

   Таким чином, реалізація особистісно - орієнтованого підходу особливо важлива в роботі з дітьми спеціальної та підготовчої медичних груп. Критерієм ефективності фізичного виховання  таких учнів є достатній рівень їх компетентності, що виражається в опануванні теоретико-методичних знань навчальної програми, певним рівнем фізичного розвитку і здоров’я, умінням використовувати різноманітні засоби фізичної культури в повсякденному житті, дотриманням здорового способу життя.

  Слід зазначити, що оздоровчий вплив фізичних вправ буде ще більш ефективним, якщо вони використовуються в поєднанні із природними чинниками (сонце, повітря, вода). Систематичні заняття фізичною культурою в заздалегідь провітрених залах, на відкритому повітрі, в полегшеному одязі, з дотриманням температурних норм, з широким використанням ігор і прогулянок  – є найважливішим чинником загартування учнів.

 

 

 

                                                             Мар'янівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

 

                                                                Доповідь на педраду

 

 

                                                                                                              Керівник ШМО вчителів початкових класів

                                                                                                                             Маміна Лариса Іванівна

 

Все починається з малого:
з зернини хліб,
з промінчика життя.
Знання дитини – в школі початковій,
вона відкриє шлях у майбуття.

 


  Оновлення цілей, змісту, методичного забезпечення початкової освіти відкриває перед учителями 4 – річної школи суттєво збагачені можливості для навчання, виховання і розвитку молодших школярів на засадах гуманної педагогіки. За останні роки у шкільній освіті виразніше утверджується особистісно-орієнтований підхід до виховання і розвитку учнів. Це передбачає зосередженість навчально – виховного процесу на потребах кожної дитини, всебічне вивчення і врахування індивідуальних особливостей вихованців. Окрім того, поступове  впровадження в навчально – виховний процес новітніх технологій їх основних ключових компетентностей,  особистісно-орієнтованого навчання, оптимальне поєднання їх з традиційними методами  сприяє підвищенню рівня знань учнів.

 Система роботи вчителів початкових класів нашої школи  поєднує різноманітні аспекти: організаційні, психолого-педагогічні, науково-методичні, роботу з учнями та їх батьками, стимулювання педагогів та учнів до самовдосконалення та самореалізації.

     Досягнення результатів відбувається у:

·        розвитку співробітництва всіх учасників навчально-виховного процесу;

·        підвищенні рівня навчальних досягнень учнів шляхом запровадження у роботу інноваційних технологій;

·        створенні банку передового педагогічного досвіду;

·        постійному удосконаленні форм та методів навчально – виховного процессу.

    Вчителі-початкавці намагаються  сіяти в душі дітей насіння краси і любові, доброти і людяності, мудрі зернята знань. Люблять, коли усміхаються діти. Радіють, коли в учнів блищать розумні допитливі оченята, випромінюють довіру, любов, прагнення дізнатись про щось нове, невідоме, цікаве.

І саме підтримати бажання вчитися, розвинути пізнавальний інтерес до світу, фантазію, доброту, думку – мета нашої роботи з дітьми.

   Як відомо, впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти базується на компетентнісному підході. Тому  мета нашої  педагогічної діяльності  – сформувати компетентну особистість молодшого школяра на основі розвитку пізнавального інтересу, навчити самостійно мислити, озброїти необхідними для цього знаннями, вміннями та навичками.

     У сучасному суспільстві навчання можна організувати таким чином, що джерелом знань буде не тільки вчи­тель, але й комп'ютер, телевізор, відео. Учні, відповідно, повинні вміти осмислювати отриману інформацію, трактувати її, застосовувати в кон­кретних умовах; водночас думати, розуміти сутність речей, уміти ви­словити особисту думку. Саме цьо­му сприяють інтерактивні техноло­гії навчання.

 Інтерактивні технології потребують певної зміни у житті всього класу, а та­кож значної кількості часу для підго­товки як учнів, так і вчителя. Розмірковуючи про інноваційні інтерактив­ні технології навчання та методику їх використання за різних форм орга­нізації навчання, слід пам'ятати, що діти вчаться ефективно, коли:

•     мають мотивацію до навчання;

•     перебувають у приязному ком­фортному середовищі;

•     використовуються методи, що від­повідають різним стилям і спосо­бам навчання;

•     використовуються їхні знання і вміння;

•     мають почуття контролю над про­цесом навчання;

•     досягають успіхів;

•     мають можливість випробовува­ти нові знання на практиці й ви­користати отриману інформацію;

•     повністю залучаються до проце­су навчання;

•     мають достатньо часу для засво­єння нових знань і вмінь;

•     можуть побачити використання здобутих знань та вмінь на прак­тиці.

 Тому мета введенних на сучасному етапі інтерактивних методів навчання по­лягає у тому, щоб навчальний процес відбувався за умови постійної актив­ної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розумі­ють, що вони роблять, рефлексують із приводу того, що вони знають, умі­ють і здійснюють.

  Організація інтерактивного навчан­ня передбачає моделювання життє­вих ситуацій, використання рольових ігор і спільне розв'язання проблеми на основі аналізу обставин та відповід­ної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, вироб­ленню цінностей, створенню атмо­сфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогові стати справжнім лі­дером дитячого колективу.

           Під час інтерактив­ного навчання учні вчаться бути де­мократичними, спілкуватися з інши­ми людьми, конструктивно мислити, приймати продумані рішення.

Технологія інтерактивного навчан­ня — така організація навчального процесу, за якої неможлива відмова від участі у процесі пізнання:

•     кожен учень має конкретне завдан­ня, за виконання якого він пови­нен публічно відзвітуватися;

•     від діяльності кожного учня зале­жить якість виконання поставленого перед групою завдання.

Призначення інтерактивного навчан­ня полягає утому, щоб, по-перше, пе­редати знання, по-друге, усвідоми­ти цінність інших людей. Має воно і свої завдання: розв'язання навчаль­них поведінкових завдань; надання підтримки членам групи.

Застосування інтерактивних техно­логій висуває певні вимоги до струк­тури уроку. Структура таких уроків складається з п'яти етапів.

І. Мотивація

Мета етапу: сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Мотивація чітко пов'язана з темою уроку, вона психо­логічно готує учнів до її сприйняття, налаштовує їх на розв'язання пев­них проблем. Без виникнення моти­вів учіння і мотивації навчальної ді­яльності не може бути ефективного пізнання. Матеріал, поданий під час мотивації, наприкінці підсумовується і стає «місточком» для подання мети уроку. Мотивація допомагає також викликати в учнів інтерес до теми уроку, налаштувати їх на ефективний процес пізнання, викликати власну зацікавле­ність, психологічно підготувати учнів до сприйняття теми уроку.

 Для цього можуть бути використані прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у дітей здивуван­ня, зацікавленість до знань та процесу їх сприймання. Це може бути ко­роткочасна розповідь учителя, бесіда, демонстрування наочності.

Мотивація має займати не більше ніж 5 % часу уроку.

 З інтерактивних вправ можуть бути використані такі: «Вилучи зайве», «Роз'єднай слова», «Криголам», «Ба­нани», «Мікрофон», «Задом наперед», «Скринька скарг».

II. Оголошення, подання теми та очікуваних навчальних результатів.

Мета: забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти і що від них очікує вчитель. Без чіткого і кон­кретного визначення та усвідомлення учнями навчальних результатів їхньої пізнавальної діяльності, особливо на уроках із використанням інтерактив­них технологій, учні можуть сприй­няти навчальний процес як ігрову форму діяльності, не пов'язану з на­вчальним предметом.

Цей етап уроку має займати не біль­ше ніж 5 % часу уроку.

 Доречно використати такі інтерак­тивні вправи:«Дешифрувальник», «Морський бій», «Загадкові бу­диночки», «Мікрофон».

III. Актуалізація знань, надання необхідної інформації.

Мета етапу: дати учням достатньо інформації, щоб потім на її основі виконувати практичні завдання. Це може бути  читання роз­давального матеріалу, виконання до­машнього завдання. Для того щоб зекономити час, можна подати інфор­мацію в письмовому вигляді для по­переднього (домашнього) вивчення. На самому уроці вчитель може ще раз розглянути її, особливу увагу зверну­ти на практичні поради; за потреби, прокоментувати терміни або органі­зувати невеличке опитування.

Ця частина уроку займає приблизно 10-15% часу.

Під час повідомлення необхідної ін­формації доречними будуть такі інтер­активні вправи: «Мозковий штурм», «Мозкова атака », «Карусель»,  «П'ять слів - три слова», «Ґронування», «Кубування», «Системний опе­ратор», «Діаграма Венна», «Мор­ський бій».

IV  . Інтерактивна вправа (центральна частина заняття).

Мета етапу: практично засвоїти на­вчальний матеріал; досягти постав­леної мети уроку.

Ця частина уроку займає 50-60 % часу.

Послідовність роботи під час її про­ведення:

•         інструктування (2-3 хв.);

•         об'єднання учнів у групи та роз­поділ ролей (1-2 хв.);

•         виконання завдання в групах (са­мостійна робота), співпраця (5-15 хв.);

•         презентація результатів виконан­ня вправи (3-15 хв.);

•         рефлексія результатів учнями (5-15 хв.).

       Серед центральних інтерактивних вправ доцільними є:«Система позна­чок "Допомога"», «Ажурна пилка», «Читання з передбаченням», «Пошу­ки людського скарбу», «Пішохідний тур», «Добре - погано», «Навчаю­чи - вчуся».

V. Рефлексія  (підбиття  підсумків),оцінювання результатів уроку.

Мета етапу: згадати, виявити й усві­домити основні компоненти діяль­ності : її зміст , тип, способи, пробле­ми, шляхи їх розв'язання, отримані результати тощо.

Послідовність роботи під час підсум­кового етапу:

1. Встановлення фактів. (Що відбу­лося?)

2.    Аналіз причин. (Чому це відбу­лося ?)

3.    Планування дій. (Що нам робити далі?)

Рефлексія займає 20 % часу уроку.

На етапі рефлексії доцільними є ін­терактивні вправи:«Незакінчені ре­чення», «Інтерв'ю», «Абетковий суп», «Від А до Я», «Виграш у лотереї», «Тес­тування», «Крісло автора».

        Для подолання труднощів у застосу­ванні інтерактивних технологій слід пам'ятати, що:

• інтерактивні технології потребують певної зміни всього життя класу, а також значної кількості часу для підготовки як учнів, так і пе­дагога;

•    можна провести з учнями органі­заційне заняття й разом розробити правила роботи в класі. Спочатку використовувати прості інтерак­тивні технології;

•    використання інтерактивних тех­нологій — не самоціль. Це лише створення тієї атмосфери в класі, що найліпше сприяє співробіт­ництву, порозумінню, доброзич­ливості, надає можливості дійсно реалізувати особистісно-орієнто­ване навчання;

•    для ефективного застосування ін­терактивних технологій, для того щоб охопити весь необхідний об­сяг матеріалу й глибоко його ви­вчити, а не перетворити техноло­гії на безглузді ігри заради власне ігор, педагог повинен старанно планувати свою роботу;

• дати завдання учням для поперед­ньої підготовки: прочитати, продумати, виконати самостійні підготов­чі завдання;

• дібрати для уроку такі інтерактивні вправи, які дали б учням «ключ» до засвоєння теми;

• під час проведення інтерактив­них вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони виконува­ли його серйозно, а не механічно або «граючись»;

• на одному занятті можна викорис­товувати одну (дві) інтерактивні впра­ви, а не цілий калейдоскоп;

• дуже важливо провести спокійне глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи;

• проводити швидкі опитування, са­мостійні домашні роботи з різнома­нітних матеріалів теми, що не були пов'язані з інтерактивними завдан­нями.

     Для зміцнення контролю за ходом навчання на підставі інтерактивних технологій вчителі початкових класів ретельно готуються:

• глибоко вивчають й обмірковують матеріал, у тому числі й додатко­вий; ретельно планують й розробля­ють урок: визначають хронометраж ролі учасників, готують пи­тання і можливі відповіді, виро­бляють критерії оцінювання ефек­тивності уроку;

•    мотивують роботу учнів до вивчення теми шляхом добирання найцікавіших випадків, проблем, оголошують очікувані результати (мету) уро­ку та критерії оцінювання робо­ти учнів;

•    передбачають різноманітні мето­ди привертання уваги учнів, на­лаштовують їх на роботу, підтри­мують дисципліну, необхідну для нормальної роботи аудиторії (цьо­му можуть сприяти різноманітні вправи — розминки, письмовий розподіл ролей у групах тощо).

    Отже, інтерактивна технологія навчання  — це така організація навчального процесу, за якої кожен учень має конкретне завдання, за яке він повинен публічно прозвітувати, адже від його діяльності залежить завдання, якість виконання поставлено­го перед групою та класом.  Інтерактивні техноло­гії навчання містять чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, розу­мові й навчальні умови і процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів.

   Поєднуючи традиційні форми роботи з інноваційними, педагоги стараються зробити навчальний процес цікавим і успішно результативним. Імпровізація нестандартних ситуацій, використання комп’ютерних технологій, впровадження інновацій формують у дітей багато ключових компетентностей, які допомагають їм впевнено діяти у практичних життєвих ситуаціях. Школярам подобаються ті види роботи, які дають змогу роздумувати, можливість виявляти ініціативу, винахідливість та творчість. Цьому сприяють нетрадиційні форми проведення уроків, які вони використовують у своїй роботі:

- уроки-екскурсії, уроки милування природою ;

- уроки-театралізації,уроки поезії;

- уроки-імпровізації;

- уроки-подорожі; уроки-мандрівки;

- уроки-ігри.

« Духовне життя дитини повноцінне тільки тоді , коли вона живе у світі гри,казки, музики,фантазії,творчості. Без них вона - засушена квітка»,- говорив великий педагог В.Сухомлинський.

 У своїй педагогічній діяльності  вчителі початкових класів обрали  такі  напрями:

- розвивати дитину як неповторну індивідуальність;

- формувати в неї творчий потенціал,нестандартність думки, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності.

Щоб процес  мислення відбувався вільно, школярі глибоко розуміли навчальний матеріал, вміли застосовувати набуті знання, виконували такі розумові операції, як аналіз і синтез, уміли розмірковувати, аргументувати свою думку, використовують у своїй роботі інтерактивні форми і методи. Серед них: рольові ігри, роботу в парах, в групах.

  Робота в парах дозволяє отримувати рідкісну за традиційним навчанням можливість говорити, висловлюватись.

Щоб виробити самостійність у навчанні, дати можливість обмінятися думками, ідеями використовують роботу в группах.

Використання інтерактивних методів та форм надає можливості для організації  ділової співпраці з метою вирішення поставленої в класі навчальної проблеми.

 Успішно використовують на уроках інтерактивні вправи: «Мікрофон», ігри «Незнайко», «Асоціативний кущ», «Ланцюжок», «Мозковий штурм», «Добре-погано», «Фантазуй», «Вовк і Заєць», «Ми віримо і не віримо» і інші.

    Особливого підходу вимагають як учні з низьким рівнем навчальних досягнень, так і обдаровані. Звідси і випливає необхідність диференційованого підходу в навчанні та використання технології укрупнення дидактичних одиниць (профессор П.М.Ерднієв), яким я керуються у своїй роботі. Укрупнена дидактична одиниця (УДО) володіє якостями системності і цілісності, стійкістю до збереження в часі і швидким проявом в пам'яті. Концепція УДО широко застосовується в педагогічній практиці від початкової до вищої школи по всіх предметах. Причому при вивченні кожного учбового предмету формується своя технологія на основі представлених вище основних положень. Наприклад, в початковій школі, щоб діти добре запам'ятали таблицю множення, треба її пропонувати разом з відповідними випадками ділення (3х5=15, 15:5=3 і так далі). Пряме завдання краще сприймається в парі із зворотним, бо при цьому воно схоплюється учнем не ізольовано, а як елемент системи думок. Аналогічно перебудований процес навчання додаванню, відніманню, множенню і діленню: від роздільного вивчення до укрупненого викладу того ж матеріалу в двох темах «Додавання і віднімання», «Множення і ділення».

 Навчання швидкими темпами ( досвід вчителів-новаторів В. Ф. Шаталова, Р. Г. Хазанкіна та ін.) застосовують в своїй практиці - реалізація цього прин­ципу зводиться до вивчення основного теоретичного матеріалу швидкими темпами на початку ознайомлення з темою, здійснення дійового контролю його засвоєння і звільнення цим самим часу для розв’язування задач. У процесі розв’язування задач теоретич­ний матеріал повторюється, поглиблюється, закріплюється.

  Навчання на високому, але доступному рівні складності. Так само, як спортсмени розвивають свої фізичні можливості на вправах високої складності, учні повинні розвивати мислення, інтелект на навчальних задачах високого рівня складності (логічні завдання).

  На уроках математики широко впроваджують картки з диференційованими завданнями. Використовую їх у певній системі, щоб слабші й середні учні поступово піднімалися на вищу сходинку в опануванні знань.

        Готуючись до уроків, я ретельно добирають ігри, що стимулюють розвиток і формування активної особистості, на уроках використовують методи активного соціального навчання. Через гру спрямовують мислення дітей в русло запропонованої теми, підтримують певну свободу висловлювання думок і почуттів.

       У молодших  школярів  переважає  мимовільна увага, проте  вона не може бути основною в навчанні. Слід розвивати і довільну увагу, а для цього зацікавлюють їх роботою пропонуючи відповідні вправи та ігри: «Впіймай звук», «Відлуння», «Який склад загубився», «Телеграфісти»(на письмі), «Нумо прочитай», «З перших літер», «Склади слово за останніми буквами», «Знайди букву «о» (на читанні), «Назви своїх сусідів», «Складемо візерунок», «Більше, менше, порівну», «Збільши на 1» (математика).

         Оволодівати спеціальними вміннями й навичками дітям легше, якщо в них добре розвинені вміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати. Тому часто ставлчть запитання: На що це схоже? На уроках природознавства використовують такі вправи та ігри: „Що змінилося? ”, „Впізнай за голосом", „Впізнай за смаком”, "Вгадай, що в руці", „Чи буває так?", „Хто яку роботу любить” та ін.

     Складовою частиною програми з рідної мови є розвиток мовленнєвих компетентностей учнів.  Робота над правильною вимовою, чіткістю  й  виразністю усного мовлення , над збагаченням словника, правильним і точним вживанням слова, над словосполученням і зв’язним мовленням, над орфографічно грамотним письмом є основою кожного уроку.

         Беручи до уваги зазначене вище, використовують такі вправи з розвитку мовлення учнів, поєднуючи в кожній якомога більше видів мовленнєвої діяльності.

Ось до вашої уваги кілька таких вправ:

-         гра «Місток»;

-         гра «Поясніть прислів’я»;

-         гра «Здогадайся, що далі?»;

-         гра «Розшифруй»;

-         гра «Придумай заголовок»;

-         гра «Овочева страва».

Добираючи дидактичні вправи, акцентують увагу на тому, що вони не повинні ставати самоціллю, а мають використовуватися в комплексі з іншими методами навчання для досягнення поставленої мети. Тому роблять так, щоб кожен урок рідної мови ніс у собі позитивний заряд , був насичений красою, любов’ю  і радістю, а особливо це стосується  уроків розвитку мовлення , на яких діти вчаться висловлювати свої думки, почуття, творчо мислити.

Великої актуальності набуває зараз використання у навчально – виховному процесі початкової школи мультимедійних  засобів навчання. Застосовують у своїй роботі мультимедійну презентацію на уроках як дидактичний засіб навчання, що підсилює навчальний ефект, збагачує урок, робить його цікавим і незабутнім.

     Привчають дітей до самоконтролю і взаємоконтролю. Практикують різні форми оцінювання знань, умінь і навичок учнів. До оцінювання знань  часто залучають учнів, що сприяє підвищенню їх активності.

    Працюючи над даною проблемою, вчителі початкових класів постійно здійснювали моніторинг рівня сформованості в своїх учнях ключових компетентностей. Для цього використовували такі методи, як: педагогічне спостереження; соціологічне опитування (бесіда, інтерв’ю, анкетування); тестування; створення педагогічних ситуацій; індивідуального і групового самооцінювання; вивчення продуктів творчої діяльності учнів тощо.

  В результаті цих дій було з’ясовано, наприклад, що, в учнів початкових класів  покращилось вміння організовувати своє робоче місце, орієнтуватися у часі та берегти його, планувати свої дії, доводити роботу до кінця.

Використовуючи інтерактивні методи для формування в учнів ключових компетентностей досягли таких результатів: учні на уроках швидше сприймають новий матеріал, кожне завдання виконують із задоволенням. Вони стали доброзичливішими, уважнішими один до одного, допомагають одне одному у навчанні, проявляють почуття радості за успіхи інших.

 Працюючи в пошуку найбільш результативних методів роботи,  дійшли висновку, що процес формування вмінь і навичок стає набагато результативнішим, якщо організувати навчання у співробітництві, яке ґрунтується на спільній діяльності і взаєморозумінні вчителя і учнів. Саме таке навчання, з використанням інтерактивних технологій, сприяє формуванню ключових компетентностей учнів, підвищує інтелект дитини, зміцнює її віру у власні здібності, стимулює активність і творчість.

 Початкова школа – це значною мірою світ гри, прогулянок, розмов, творчості, веселих колективних справ. Тому вчителі стараються добре організувати виховну роботу, де б дитина змогла проявити свою сутність, такі якості, як турботливість, активність, кмітливість, творчі нахили, відповідальність, самостійність.

      Родинні свята, екскурсії, прогулянки, подорожі в природу,  години спілкування, літературно-музичні композиції проведені педагогами у школі, сприяють розвитку кожного учня, підносять дітей, допомагають їм  утвердитися серед  друзів.

  Постійними  помічниками у вихованні школярів є батьки. Вони залучаються до проведення та підготовки свят у початкових класах. Також допомагають дітям у підготовці проектів та беруть активну участь у різноманітних акціях.

   Завдяки досвіду,  порад необхідно свою діяльність  направити на:

- розвиток математичного та зв’язного мовлення  школярів;

- також запрошувати до активної участі в навчально-виховному процесі батьків.

  Оскільки, в нас школа загальноосвітня, то у класи приходять діти з різним рівнем розвитку, і, навіть при великих наших зусиллях результати навчальних досягнень у деяких учнів є недостатніми. Тому ми разом надаємо консультації та поради батькам майбутніх школярів, для того, щоб знайти шляхи підвищення результатів навчальних досягнень.

Нове треба створювати в поті
чола, а старе само продовжує
існувати і твердо тримається
на милицях звички.
О.Г. Герцен

 

 

 

 

 

Тематика засідань методичного об`єднання

вчителів початкових класів

на 2017-2018 навчальний рік

 

Засідання 1

Тема. Підвищення професійної компетентності педагогів в умовах ШМО

У кожному з нас криються потенційні творчі можливості, і ми повинні працювати щосили, аби розкрити цей потенціал

                                                          Мартін Лютер Кінг

1.        Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів і вихователя ГПД за попередній навчальний рік.

2.      Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2017-2018  н.р.

3.      Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2017-2018 н. році.

4.      Актуальний діалог.

ü  Обговорення проекту Державного стандарту початкової загальної освіти;

ü  Обговорення проекту нового Закону про освіту;

ü  Про запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня.

 

 

Засідання 2

Тема. Формування громадянської  компетентності    молодших школярів

Не питай, що твоя Батьківщина може зробити для тебе, – спитай, що ти можеш зробити для неї.

                                               Джон Кеннеді

1.      Основи формування національної самосвідомості молодших школярів.

2.      Аукціон методичних ідей «Форми, методи, засоби національно-патріотичного виховання молодших школярів».

3.      Створення дидактичної картотеки  «Етимологічні п’ятихвилинки на уроках української мови – ефективний засіб національно-патріотичного виховання».

4.      Створення методичного кейсу для вчителя «1000+1 ідея організації національно-патріотичного виховання молодших школярів».

5.      Актуальний  інструктаж «Уроки мужності: виховуємо патріотів».

 

 

Засідання 3

Тема. Результативний урок: завдання, форми, методи,   прийоми роботи

Якщо ми навчатимемо сьогодні так, як навчали вчора, ми вкрадемо в дитини завтра.

                                                                                                                             Конфуцій

1.      Урок як форма організації навчання.

2.      Ділова гра «Професійно проведений урок – шлях до якості знань учнів».

3.      Актуальний інструктаж. Особливості інтегрованого уроку.

4.      Розробка методичних рекомендацій «Психологічні поради. Як зробити урок ефективним».      

5.      Презентація конспекту інтегрованого уроку з використанням інноваційних методів та прийомів роботи.

6.      Практикум «Види мовного розбору на уроках української мови».

 

 

Засідання 4

Тема. Превентивне виховання: особливості роботи з молодшими школярами

Якими діти народжуються, це ні від кого не залежить, але щоб вони шляхом правильного виховання стали хорошими – це в нашій владі

                                                      Плутарх

1.    Організація превентивної роботи в початковій школі.

2.    Аукціон методичних ідей «Традиційні й інноваційні методи превентивного виховання молодших школярів».

3.    Організація діяльності з формування вольових рис характеру учня.

4.    Агресія як проблема особистісного зростання учня.

5.    Актуальний діалог. Секрети успішної адаптації до навчання дітей в основній школі.

6.    Актуальний коментар:  ДПА-2018.

7.     Презентація  методичного кейсу для вчителя «Практика виховання у початковій школі: сценарії, розробки виховних заходів, дидактичний матеріал»

 

 

Засідання 5

Тема. Підсумок роботи методичного обєднання за рік

Умійте осмислити пройдений шлях. Осмислення вже зробленого є великим багатством школи

                                                                                                           В.О.Сухомлинський

1.      Звіт керівника ШМО про підсумки роботи за рік.

2.      Виставка досягнень членів МО (портфоліо вчителів, що вміщує серію розроблених уроків, виховних заходів; методичні матеріали; свідоцтва про закінчення курсів підвищення кваліфікації; сертифікати, подяки, грамоти та портфоліо учнів).

3.      Звіт членів ШМО про результативність їх участі в роботі семінарів-практикумів, творчих груп, тижні педмайстерності.

4.      Аналіз результатів контрольних зрізів знань учнів та ДПА учнів 4-х класів, їх участі у шкільних, районних олімпіадах, Всеукраїнських та  міжнародних конкурсах.

5.      Педагогічний тренінг «Педагогічна етика як важлива складова фахової майстерності вчителя».

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

методичного об’єднання вчителів початкових класів

на 2016/2017 навчальний рік

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні особи

Відмітка про виконання

1.                     

1-е засідання

1.          Розгляд та обговорення плану роботи методоб’єднання на 2016/2017 навчальний рік.

2.          Розподіл доручень між членами методоб’єднання.

3.          Організація навчально-виховного процесу в початкових класах у 2016/2017 навчальному році.

Розвантаження програм для початкової школи. Аналіз ключових змін оновлених програм. Методичні рекомендації до оновлених програм.

Зміни до орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів.

Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи, щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи.

4.          Аналіз навчально-методичного забезпечення початкової школи (навчальний план, програми, підручники).

5.          Про ведення вчителями шкільної документації. Рекомендації щодо ведення класного журналу. Консультація «Особливості календарно-тематичного планування».

6.          .

Завдання членам методоб´єднання

1)     Опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники.

2)     Підготувати розробку та усну презентацію нестандартного уроку.

 

29.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______

До 01.11.2016

 

 

2.                     

2-е засідання

1.          Методична естафета  «Розвиток креативного мислення молодших школярів під час впровадження нестандартних форм занять».

2.          Формування ціннісного ставлення до читання як до джерела знань і як засобу естетичного задоволення (виступ).

3.          Психологічна скарбничка. Аналіз результатів досліджень психологічної готовності першокласників до школи.

4.          Методичні перегуки «Обговорення матеріалів періодичної преси».

 Завдання членам методоб’єднання

Підготуватись до обміну дуками з питання «Формування ціннісно-смислової компетентності учнів засобами виховної роботи».

 

01.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

__________

До 20.12.2016

 

 

3.                     

3-є засідання

1.        Майстер – клас «Застосування творчих завдань для підвищення пізнавальної активності учнів на уроках в початкових класах».

2.        Творчий обмін досвідом «Формування ціннісно – смислової компетентності  учнів засобами виховної роботи».

3.        Обговорення та аналіз ведення учнівських зошитів.

4.        Експрес-огляд «Радимо прочитати»

Завдання членам методоб´єднання

Підготуватись до діалогу на тему: «Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу».

 

20.12.2016

 

 

 

 

 

____________

До 21.02.2017

 

 

4.                     

4-е засідання

1.     Педагогічний діалог: «Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу».

2.     Формування компетентностей школярів засобами інноваційних технологій .

3.     Формування культури здоров’я молодших школярів шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій».

4.     Творчий портрет учителя, який атестується «Ярмарок педагогічних ідей».

5.     Актуальний інструктаж. Про підготовку четвертокласників до державної підсумкової атестації.

6.     Експрес-огляд «Радимо прочитати».

Завдання членам методоб´єднання

Підготуватись до круглого столу на тему «Національно-патріотичне виховання як засіб формування життєвих компетентностей учнів» та конкурсу патріотичних фізкультхвилинок.

 

 

21.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________

До 25.04.2017

 

 

5.                     

5-е засідання

1.     Круглий стіл «Національно-патріотичне виховання як засіб формування соціальних та життєвих компетентностей учнів». Створення пам’ятки.

2.     Конкурс-огляд патріотичних фізкультхвилинок.

3.     Підведення підсумків роботи м/о за 2016/2017 н. р. Звіт голови м/о.

4.     Створення банку ідей щодо планування науково – методичної роботи м/о на 2017/2018 н.р.

5.     Експрес-огляд «Радимо прочитати».

Завдання членам методоб´єднання

1) Підготувати навчально-методичну базу для роботи м/о.

2) Підготувати на затвердження остаточний варіант плану роботи м/о на 2017/2018 навчальний рік.

 

25.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

___________

до 15.08.2017

до 05.06.2017

 

 

 

 

                                                                                        Керівник  ШМО:                           Маміна Л.І.   

 

 

                Олімпіада з української мови  (для учнів 3 – 4 класів)

 

 

   Олімпіада як один із видів змагань набули великого значення у нашій школі.

Щороку проводяться олімпіади у старших та початкових класах різного рівня: шкільні, міські, обласні.

Вони охоплюють половину учнів, які з бажанням приймають участь у змаганнях, намагаючись перемогти. Більшості учням виноситься подяка, нагорода за творче досягнення, перемоги.

  Підготовка до олімпіад здійснюється протягом навчального року, іноді школярам пропонується самим створити, скласти нестандартні завдання для учнів їхнього віку.

  Олімпіади в початковій школі – засіб виховання сумлінного ставлення дітей до навчання; одна з форм позакласної роботи, яка створює умови для вияву обдарованих дітей, посилює зв’язки сім’ї і школи.

   Олімпіади подобаються, зацікавлюють і дітей, і батьків.

Вчителю допомагають спланувати завдання пошукові, оригінальні, бо це є підсумок набутих знань, умінь і навичок.

 

                                   

                                             Олімпіада з української мови (4 клас)

 1. Спиши речення. Постав слова, що у дужках, у потрібній формі.

Земля оповита (тиша). Живемо з (надія) на краще. Туристи йшли вузькою (стежка). Гостей в Україні зустрічають з (хліб) і (сіль).

 2. Знайди у ланцюжку слова.

Четвересень, температурадіолень, ліворучернеткаструлясен.

 3. Замініть вислови словами, які відповідають на пишання ЯК?

крапля у морі

як сніг на голову

в одну хвилину

всією душею

як зіницю ока

як по маслу

як вдома

на швидку руку

битий час

4. Повторіть речення, замінюючи в ньому кожного разу тільки одне слово
(3-4 речення).

Високо у небі в'ються жайворонки.

5. Поміняйте частини прислів’їв  так, щоб вони набули змісту.

У книзі шукайте не букви, а дзеркало життя.

Книжка - коли її читають.

Книжка - не пряник, а думки.

Книжка корисна, дітей до себе манить.

6. Прочитай текст. Випиши з нього дієслова в три колонки за часами.

   М'якою запашною хвоєю, сухим лісовим мохом, вистелив, вимостив зимове лігвисько ведмідь. Старанно і вміло готує він своє житло. А ранньої зими заляже у барлозі і спатиме аж до весни.

7. За допомогою суфіксів утвори й запиши слова з новим значенням від наданих.

Став, книга, жито, хмара, риба, молоко.

8. Запиши слова, вставивши пропущені букви; добери до них перевірні.

модо... ба

ні... ті -

ст…лився-

гр...чаний-

про... ба –

в…рховина -

к…слиця-

9. Записати слова.   В дужках позначити кількість звуків, кількість букв.

Льон, день, дзень, щука, Поля, явір, джміль, Василько, щавель.

                                     Олімпіада з української  мови  (3 клас)

1.  До сполучення слів, вжитих у  переносному значенні, доберіть сполучення слів у прямому значенні

Золота осінь        -    …  ..

Вередливий вітер -… …

Ліс дрімає - …   …

Сонна пустеля - …  …

Біла тиша - …  …

Розмова кольорів - … …

 

2.  Зробити звуко - буквений аналіз слова.

Сміється

 

3.  Переробіть речення, щоб воно стало:

а) питальним;

б)спонукальним.

Ми залюбки вивчаємо українську мову.

 

4.  Вставити пропущені букви , знаки

Во... єднання,     під'їж...ати,     ...   асливий,     шіс.надцять,     облич..., ...фотографувати, Батьк...вщ...на, ро...дорі...я, бага...во, (до) побаче...я, (що) тижня.

Підкреслене слово розібрати за будовою.

 

 

 

Рекомендації до ведення учнівських зошитів учнів 1-4 класів

    Для забезпечення високої грамотності і загальної культури учнів необхідно дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо ведення учнівських зошитів.

         Функції учнівських зошитів різноманітні. Виконання письмових завдань, зокрема списування, вправ відтворювального і творчого характеру тощо сприяє когнітивному розвитку учня, пізнанню закономірностей певної галузі, засвоєнню програмового матеріалу.

         Зошит відображає не лише знання і вміння учнів, а й працю вчителя. Для навчальної роботи необхідно використовувати зошити лише вітчизняного виробництва, оскільки вони відповідають чинним в Україні стандартам.

         У 2 – 4 класах для навчальних класних і домашніх завдань з української мови та інших мов учні ведуть по два зошити (для періодичної заміни їх під час перевірки вчителем).

         Для перевірних робіт з мови слід використовувати окремий зошит, у якому учні також аналізують помилки роботи.

         З метою формування окремих функціональних навичок письма дозволяється в межах граничного навантаження використовувати додаткові зошити.

                   Учнівський зошит не є державним документом. Тому в 1 та 2 класах зошити підписує вчитель, у 3 – 4 класах – це роблять учні за зразком , написаним учителем на дошці, наприклад:

 

                            Зошит                                   Зошит

з української мови                         для контрольних робіт

учня  1 – А класу                                     з української мови

Богуславської ЗОШ І-ІІІ ст № 3           учениці 4 – А класу    

Яковенка Олександра                    Богуславської ЗОШ І-ІІІ ст № 3

       Скиби Антоніни

 

 

У письмовій роботі з мови треба зазначати дату виконання роботи, яка це робота, (класна чи домашня), вид завдання (вправа, диктант, твір, переказ, творча робота  тощо), заголовок зв'язного тексту (переказу, розповіді тощо).

         Відповідно до 4-го видання Українського правопису (Український правопис. – 4 – те видання. – К.: Наукова думка, 1993 р. – с. 127) в кінці заголовків крапка не ставиться.

 

Дату, назву роботи та її вид ( вправа, словниковий диктант тощо) учні записують, починаючи з 2 класу початкової школи.

         Наприклад:          9 грудня                                12 листопада

                                 Класна робота                       Домашня робота

                                       Вправа                                      Вправа

 

 

  У 4 класі дату виконання роботи з мов записують словами..

 

    У зошитах для контрольних робіт, що виконуються в класі, учні пишуть дату, вид завдання і заголовок тексту. Запис учнями виду роботи (словниковий, попереджувальний диктант) здійснюється за вказівкою вчителя (за функціональною потребою).

   Письмові контрольні роботи з будь-якого предмета проводять на другому чи третьому уроці за розкладом (крім понеділка), не більше однієї роботи на день, а протягом тижня – не більше двох. Не рекомендується проводити роботи в перший та останній дні тижня, семестру, у перший день після свята.

 Під час виконання письмової роботи учні повинні дотримуватися абзаців.

         Необхідно стежити, щоб учні дотримувалися однакових інтервалів між словами, дописували кожен рядок до кінця, орієнтуючись на правила переносу, не виходячи за межі рядка.

 

 

  Якщо потрібно виправити помилку, учень має закреслити неправильно записану літеру чи цифру навскіс (справа наліво) і замість неї зверху написати потрібну літеру чи цифру. Якщо треба замінити слово, словосполучення, речення чи приклад у ході виконання роботи, то те, що підлягає заміні, слід закреслити тонкою горизонтальною лінією, а не брати в дужки, оскільки дужки є пунктуаційним знаком, і далі записати правильно. Виправлення (закреслення та поновлення) написаного робити ручкою, а не олівцем.

 

Загальні вимоги до перевірки письмових робіт

  Контроль якості виконання письмових робіт - важливий стимул розвитку грамотності і писемного мовлення учнів.

  Учитель повинен систематично перевіряти та оцінювати якість виконання письмової роботи учнями, оскільки це дає йому можливість визначити рівень їхніх знань, умінь і навичок і планувати навчально-корекційну роботу на діагностичній основі.

  Усі письмові роботи, зокрема диктанти, перекази, твори, а також самостійні роботи навчального і контрольного характеру слід перевіряти до наступного уроку.

   Письмову роботу над помилками виконують у зошитах для контрольних робіт після їх перевірки, а продовжують закріпленням правильних написань, дій на наступних уроках у робочих зошитах.

   Koжeн вид помилок  з мови, потребує від учителя відповідного способу виправлення.

 

  Графічно неправильно написану літеру вчитель підкреслює і на полях чи в окремому рядку (для практичного вправляння) дає зразок правильного їх написання. Погана каліграфія свідчить про не усвідомлення учнем алгоритму дії під час написання літери (звідки починати, куди вести, де закінчити), тому під час роботи над графічними помилками варто запропонувати учням аналітичні вправи для по елементного аналізу та синтетичні - на конструювання різних літер з однакових елементів тощо. Таким вправлянням необхідно приділяти якнайбільше уваги на початковому етапі навчання письма бо виправити набуту школярами неправильну графічну навичку практично неможливо.

 

  Помічену в слові помилку чи неправильно вжите слово вчитель перекреслює, а саме виправлення має зробити учень, користуючись орфографічним, перекладним чи тлумачним словником, правилом у підручнику або порадившись з учителем, з кимось з однокласників.

  Під час формування графічних навичок допускається підкреслювання неправильної форми літери, виправлення їх, показуючи цим, де саме учень припускається помилки..

  Стилістичні і лексичні помилки підкреслюють у тексті хвилястою лінією, а в процесі роботи над ними найтиповіші колективно обговорюють, внаслідок чого неправильно побудовані речення удосконалюють шляхом розгляду різноманітних пропозицій, потім записують у зошит. Після чого школярам пропонують зробити решту виправлень самостійно чи в парі з однокласником.

 

  Пунктуаційні  помилки вчитель виправляє власноруч, але в процесі їх опрацювання вимагає від дітей аргументованого пояснення надписаних чи дописаних пунктуаційних знаків на основі правил чи наведення відповідних прикладів.

  За такої організації перевірки письмової роботи в учнів формуються вміння здійснювати самоперевірку, надавати взаємодопомогу, у разі потреби користуватися довідковою літературою, насамперед - словниками.

 

 

                                                         Увага!!!

  До виправлення помилок у письмових роботах учнів учитель має підходити диференційовано: у зошитах сильніших учнів ставити помітку на полі  в рядку, в якому допущено помилку; у середніх - можна підкреслити слово з помилкою, а саме виправлення пропонується зробити учням самостійно. Виправляти повністю записи потрібно в зошитах слабких учнів, подаючи правильний зразок. Такий підхід до перевірки учнівських зошитів потребує повторного їх перегляду.

 

                   Загальні вимоги до писемного мовлення учнів:

 Культура писемного мовлення передбачає грамотне, правильне висловлення думки за допомогою графічних знаків – літер (на письмі), охайне, чисте, відповідно до мовних норм, каліграфічних та естетичних правил, письмо.

  Формуючи культуру писемного мовлення, вчитель одночасно сприяє виробленню в учнів таких якостей особистості, як акуратність, дисциплінованість, витримка, старанність, відповідальність, що у свою чергу, підвищує моральність майбутнього громадянина країни. Тому слід формувати в учнів навички грамотного, каліграфічного письма, чіткого і правильного почерку.

 

 Для формування в учнів навичок писемного мовлення вчитель повинен:

Ø Проводити систематичну роботу з вивчення орфографії;

Ø Розвивати практичні навички побудови синтаксичних конструкцій;

Ø Формувати навички каліграфічного письма;

Ø Стежити за охайністю записів учнів;

Ø Давати зразки правильного письма на дошці, в зошитах, щоденниках тощо;

Ø Виправляти правописні, граматичні та мовні помилки;

Ø Вимагати, щоб учні уважно ставилися до оформлення письмових робіт, дотримувалися правил ведення учнівських зошитів з усіх предметів.

 

 

Місячник з основ здоров"я в початкових класах

 

І                                                                            З МАЛЕНЬКОЇ КРАПЛИНИ

ПОЧИНАЄТЬСЯ СТРУМОЧОК,

А ВЕЛИКІ ОКЕАНИ

ПОЧИНАЮТЬСЯ З СТРУМКА.

 

ЛИШ ЗДОРОВ’Я МИ НЕ МОЖЕМ

РОЗКИДАТИ ПО КРАПЛИНІ.

ХАЙ ІЗ КРАПЕЛЬКИ ЗДОРОВ’Я

ВИТІКА  ЖИТТЯ РІКА .

   Питання підготовки школярів до самостійного життя у світі, де кількість надзвичайних ситуацій постійно зростає, екологічна ситуація з кожним роком погіршується, є надзвичайно актуальним. Статистика свідчить, що 80% усіх аварій та катастроф трапляється за несвідомих дій людини. Головною причиною такого становища є незнання правил власної безпеки, невміння передбачити небезпечні ситуації та їх уникати, а також низький рівень самосвідомості населення, підвищувати який необхідно з дитячих років. Тому важливо з раннього віку формувати у дітей свідоме розуміння цінності власного життя та здоров’я, особистої відповідальності за них. Виховання здорового покоління зі сформованою культурою поведінки, із засвоєним алгоритмом дій в умовах конкретної надзвичайної ситуації – такою була мета проведеного в школі Місячника безпеки життєдіяльності.

 

  Вчителями початкових класів було проведено комплекс заходів, спрямованих на збереження життя та здоров’я учнів, а також запобігання нещасних випадків у школі та за її межами; формування умінь і навичок чітко діяти у надзвичайних ситуаціях для захисту свого здоров’я та життя; виховання та розвитку високих морально-психологічних якостей: відваги, витримки, ініціативи та кмітливості, взаємовиручки.

 

  Це бесіди, виставки малюнків і плакатів, класні години, вікторини, диктанти за темами: «Перша допомога в разі травматизму», «Правила поведінки на дорозі», «Як запобігти пожежі», «Вогонь – ворог, вогонь – друг», «Профілактика отруєнь», «Шкідливі звички, їх наслідки та профілактика», «Соціальна небезпека в місцях проживання». Проведені заходи допомогли сформувати в школярів пріоритет здорового способу життя; познайомили учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному й соціальному середовищі, спрямованими на збереження життя й зміцнення здоров’я; навчили    методам самозахисту в умовах існування загрози для життя.

                                  

                                                                           План

                                                          місячника з основ здоров'я

                                                               в початкових класах

 

 

1.   Виховна година «Вогонь – ворог, вогонь – друг»

 

 

2.   Конкурс малюнка «Правила поведінки на дорозі»

 

 

3.   Диктант «Профілактика отруєнь»

 

 

4.   Бесіда «Перша допомога в разі травматизму»

 

5.   Класна година «Шкідливі звички, їх наслідки та профілактика»

 

6.   Вікторина «Соціальна небезпека в місцях проживання»

 

 

 

 

Тиждень української мови в початкових класах

 Одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи є розвиток пізнавальної активності школярів, формування у них допитливості, бажання пізнавати нове.

      Збільшення навчального навантаження на уроках примушує вчителя замислитись над тим, як підтримати інтерес  молодших школярів  до навчання.

      Одним із набільш дієвих способів формування нового ставлення до навчання і пізнання є проведення предметних тижнів у початковій школі.

       Тиждень української мови у початкових класах буде проведено в нашій школі

                                                        з 11 по 15 листопада

                                     

  У проведенні тижня активну участь візьмуть молодші школярі, батьки. Головна організаторська роль належить учителю. Його ентузіазм, творчий підхід допоможуть зробити предметний тиждень справжнім улюбленим святом як для дітей, так і для дорослих.

 

 

                                                            План

                                                       проведення

 

     11 листопада     - Відкриття тижня української мови

*     Оголошення  змісту  тижня

*     Гра-подорож «Царство рідної мови»

*     Конкурс декламаторів віршів про мову

    

     12 листопада      -  Свято  рідної мови  

*     Олімпіади з рідної мови ( по класах)

*     «Поетична скринька»

*     Конкурс «Кращий зошит»

    

     13 листопада      - Шевченківський день

*     Вікторина «Наш Шевченко», тестові завдання, кросворди, ігри.

*     Конкурс  на кращого декламатора  віршів Т. Г. Шевченка та творів українських поетів про Т. Г. Шевченка

*     Конкурс  ілюстрацій до творів Т. Г. Шевченка

 

14листопада        - В  гостях  у казки

*     «Загадка до мудрості кладка»

*     Конкурс- гра «Казкові  ерудити»

*     Кросворд «Країна  Казкоград»

*     Виставка  ілюстрацій до казок

 

     15 листопада           - Закриття  тижня 

*     Конкурсно- розважальна гра «Знавці української мови»

*     Конкурс  стіннівок

*     Підсумки проведення тижня. Нагородження переможців.

 

 

 

 

                                Презентація МО вчителів початкових класів                                                                                                                                                                                                                         uploads/editor/2025/141790/sitepage_24/mo.ppt
                                 Презентація "Задачі роботи над обласною проблемою"                                                                                                                                                                                                                  uploads/editor/2025/141790/sitepage_24/                         zadach_roboti_nad_oblasnoyu_problemoyu__ppt.ppt
                               Презентація "Школа молодого вчителя"                                                                                                                                                                                                                                                              uploads/editor/2025/141790/sitepage_24/shkola_molodogo_vchitelya.ppt

 

 

 

 

 

 

 

                               

 


1
2
3
4
5