Мар'янівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради Дніпропетровської області   

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Вчитель інфо Національна гаряча лінія


Звіти ЦГ

 

Звіт

 

               про роботу циклічної групи    суспільно- гуманітарного напрямку

                       Мар’янівської ЗОШ  І-ІІІ ступенів за 2011-2012 н. р.

 

         Сучасна освіта перебуває в постійному оновленні, а тому вимагає від учителя новаторських ідей ,передових підходів у викладанні предмета. Важлива роль у фаховому зростанні педагога ,безперечно, належить організації мет   одичної роботи в школі. Саме від цілісної системи взаємопо-

в’ язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психоло-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу. І як наслідок – підвищення ефективності навчально-виховного процесу.                                                                                                                                

 

           Циклічна група вчителів гуманітарного напрямку в  2011-2012 н.р. продовжила працювати над  методичною  проблемою  «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» в рамках  другого «організаційно-моделюючого»  етапу, який має такі пріоритетні завдання:  наукове обґрунтування  моделі  креативного  освітнього  закладу;  розробка  відповідних  проектів  на  рівні освітньої  установи;  координація  діяльності  методичних  служб різних   рівнів  в  забезпеченні  умов   для  творчої  активності  педагогічних  кадрів.

         

          Діяльність циклічної групи була спрямована  на сприяння підвищенню рівня фахової  майстерності   вчителів, а саме на удосконалення  теоретичної, психолого-педагогічної  підготовки  членів ЦГ;  здійснення інформаційно—нормативного,  методичного, психологічного  забезпечення  вчителів;  створення  умов для професійного  зростання  та  самоосвіти  та  забезпечення  засвоєння і  впровадження  найбільш  ефективних  технологій, методик  і  технік  навчання,  конкретне  відбиття загальнопедагогічних  положень  стосовно  конкретного  курсу, розділу, теми  уроку.

 

             В минулому 2011-2012 навчальному році всі члени суспільно – гумані-

тарного циклу впевнено і добросовісно виконували поставлені завдання перед ними, йшли в ногу з життям, опановували і впроваджували сучасні технології навчання,  особистісно-зорієнтований та комунікативний  функціональний підхід як пріоритетні у навчанні предметів гуманітарного  напрямку. які сприяли виявленню індивідуальних здібностей дітей,створювали сприятливі умови для  формування й розвитку інноваційних якостей особистості, активізували мотиваційно-пізнавальну діяльність учнів   завдяки застосуванню групових, діалогових, інтерактивних технологій.    

 

          Методична робота циклічної групи гуманітарного напрямку складалася  з багатьох  компонентів,  які були  взаємопов’язані  між  собою, складали  єдине  ціле та  були об’єднані  загальними  цілями та завданнями,  а  саме:  формування  цілісного,  творчого  та  згуртованого  колективу;  вироблення  єдиних  педагогічних  функцій,  загальних  цінностей  і  традицій;    збагачення  знань  членів  ЦГ  та  розвиток  світосприйняття  ціннісних  орієнтацій,  які  відповідають  завданням  школи;  розвиток  таких  моральних  якостей ,  як  відповідальність,  педагогічний такт,  порядність  та  принциповість;  введення  та  використання  у  процесі  навчання  інноваційних  технологій продуктивного  навчання  з  метою  стимулювання  креативності  учнів;  дослідження  ефективності  методичної  роботи  та аналіз  позитивних  тенденцій  та  визначення  показників,   що  характеризують  творчий  потенціал  вчителів  ЦГ;  проведення  методичних  заходів,  які б розширювали  знання  і  практичний  досвід  вчителів,  а   також  допомога  учням  в  оволодінні  стратегією  життєвого  проектування  та  реалізації  особистості,  а саме:  забезпечення  участі  учнів  в  предметних  олімпіадах  та  творчих  конкурсах  та підготовка  випускників  до  практичної  участі  у  зовнішньому  тестуванні.  

  

              З  метою  реалізації  вищеназваних  завдань  було  проведено  4 засідання  циклічної  групи.  На вересневому  засіданні  ЦГ  були  розглянуті  та опрацьовані  наступні  питання:  1) підведення підсумків  методичної роботи   за  2010-2011  н. р.;   2)аналіз  проведення  підсумкових  контрольних робіт   за 2010-2011 н. р.;  3)вивчення  особливостей викладання предметів гуманітарного напрямку  у 2011-2012 н. р. ;  4)завдання  педагогів ,  реалізація  яких  приведе учнів до успіху  у вивченні предметів гуманітарного  напрямку.

     

            Засідання  ЦГ у листопаді  було присвячене  проблемам  особистісно-зорієнтованого  навчання. Найактивнішу  участь  в ньому  взяли  вчителі,  які  в  цьому  навчальному  році  проходять атестацію:  вчитель української  мови  та  літератури  Малохатько О.І.  висвітлила проблеми  методичної  системи  організації  особистісно-зорієнтованого  навчання,  а  вчитель  світової  літератури  Сатілова С.О.  ознайомила  членів ЦГ  з  особистісно-зорієнтованим підходом до  зростання  професійної  майстерності  вчителя.  Після  опрацювання  та  обговорення  цих  питань   члени  циклічної  групи   визначили  для  себе  основні  вимоги  до  дидактичного  забезпечення  особистісно  зорієнтованого  процесу  навчання;  усвідомили  яку особливу підготовку повинен  мати  вчитель  при  створенні  умов  для  творчості  в  самостійній  та  колективній  діяльності  школярів.   На  цьому  ж  засіданні ЦГ  були  підведені  підсумки  проведення   шкільних  олімпіад  з  предметів  гуманітарного  напрямку.  Приємно  відзначити,  що   школа  показала хороші  результати і на районному  рівні.  Це  зокрема:  Малохатько Олексій (учень 8-го  класу). який  виборов  ІІ  місце  в районній  олімпіаді  з  історії  та учениця  8-го  класу  Зайченко  Ганна,  яка  посіла  почесне  І  місце  в  районному  конкурсі  читців  «Дивоцвіт»   в  номінації   « проза» . Тиждень права, який проводився в нашій школі зайняв ІІ місце в районному конкурсі. А учениця 5-го класу Скріннік Анастасія виборола  І-ше  місце в районному турі Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої!»

 

               На засіданні ЦГ в лютому був проведений детальний аналіз відкритих заходів та уроків, саме вони стали прикладом для обговорення таких питань  тематики засідання, як «Розвиток  творчої компетентної особистості на уроках суспільно-гуманітарного циклу»,  «Формування   навичок  самостійної  роботи

учнів в позаурочний час»   та    «Творчі портрети вчителів, що атестуються».                      

Серед відкритих уроків слід відмітити такі уроки , як   «Злет людської думки в епоху Відродження»   /8 клас, вчитель світової літератури  Копєйко В.В./ , на якому учні різнобічно представили епоху і в галузі географічних  відкриттів, мистецтва, скульптури, мистецтва,   живопису та літератури;     «Громадянство в Україні»  /10 клас, вчитель історії та  правознавства Рожкова Н.П./ , де була представлена і презентація вчителя, і самостійна робота учнів  з документами,  і розв’язування  правових  ситуацій в малих групах;  «Головний  закон   Джунглів і світ людей по повісті Р. Кіплінга «Мауглі»   /5 клас, вчитель світової літератури  Сатілова С.А/ . В ході  аналізу  дійшли до висновку, що вчителі ово-лоділи інноваційними технологіями, які забезпечують взаємонавчання  і співпрацю, самореалізацію і сам презентацію, створили хороші взаємовідносини вчителя  і учня шляхом впровадження проектних     методик та застосування мультимедійних проектів.

 

            

               В травні тематика засідання  ЦГ була присвячена розвитку креативного мислення на уроках гуманітарного напрямку та   профілактиці про-фесійного «вигорання»   вчителя, а також був розглянутий  звіт про роботу циклічної групи за 2011-2012 н.р.

 

               З метою формування духовного розвитку учнів, виховання пошани до історії та культури інших держав вчителями циклічної групи  було проведено  багато загальношкільних міроприємств ,  спрямованих на вшанування пам’ятних  дат та річниць:  лінійка, присвячена 200-річчю Чарльза Діккенса /вчитель світової літератури Сатілова С.А./; лінійка до 125-річчя з дня народження Ковпака С.Є. /вчитель історії та правознавства  Рожкова Н.П./  Шевченківські дні /вчитель української мови та літератури Малохатько О.І./, якій,  до речі, в ході атестації заслужено було присвоєне звання «вчителя-методиста».

 

 

 

 

                 ЗВІТ  ПРО  ПРОВЕДЕННЯ  МІСЯЧНИКА АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ

               (листопад 2012 року)

 

           Загальновизнано, що позакласна робота з іноземної мови є невід’ємним складником всього процесу навчання іноземних мов. Правильно організована позакласна робота сприяє значному розширенню потенційного словника учнів, охоплює велике коло проблем і питань, які виходять за межі шкільної програми, поглиблює соціокультурні знання учнів. Крім того, позакласна робота стимулює учнів до поглибленого вивчення мови, з використанням резервів кожної особистості окремо і колективу учнів в цілому. Учні, які не змогли з різних причин реалізувати себе на уроці, мають можливість розкрити свої приховані здібності під час позакласної роботи, адже саме тут створюється спеціальна атмосфера взаєморозуміння, співробітництва, довіри, взаємодопомоги. Нестандартні форми проведення позакласної роботи надихають учнів на самовдосконалення: пошук даних для заповнення інформаційної прогалини, поглиблення набутих знань, розвиток мовної та мовленнєвої компетенції.

       Квінтесенцією вивчення іноземної мови став місячник англійської мови. Це не тільки звіт про виконану індивідуальну або групову роботу, це свято англійської мови, у якому беруть участь всі учні школи. Настрій свята, мовна атмосфера створюються за допомогою музики та пісень англійською мовою; кольоровим оформленням стіннівок, виставок, конкурсів; переглядом  презентацій, - тобто кожен день місячника заповнений іноземною мовою.

     Про проведення місячника англійської мови учні дізнались на загальношкільній лінійці в перший день навчання після осінніх канікул, а саме 11 листопада 2012 року. Вчитель англійської мови Кривошея В.Г ознайомила учнів школи з планом проведення міроприємств та оголосила завдання, які необхідно підготувати учням кожного класу. Проведення місячника було розподілено на 2 етапи:   для учнів початкової школи (з 13 –го по   16-е листопада та  для школярів середньої та старшої ланки (з 19-го по 23-є листопада.

       Стартом проведення міроприємств було проведення   загальношкільного ДНЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. В цей день  12-го листопада на загальношкільній лінійці старости кожного класу школи отримали завдання для учнів, яке складалося з кросворду, відгадавши всі слова якого, учні дізналися про те, яке приміщення в школі є головним. Друге завдання вимагало від учнів вміння розпізнати та відокремити якомога більше слів з поданого рядка букв. Слід відмітити, що всі класи успішно виконали завдання та довели, що готові до проведення місячника англійської мови.

           13-го та 14-го листопада учні молодшої школи після уроків мали можливість познайомитись з визначними місцями Великобританіі, її символами,  історією, звичаями та провести подорож по столиці країни - Лондону .    Зробити це їм допомогли учні 9-го та 10-го класів, які підготували  змістовні та яскраві презентації з чудовими коментарами . Початківці були в захваті від побачених слайдів та почутої інформації, бо дійсно це було дуже цікаво та пізнавально. Побачені учнями величні замки та фортеці, красиві мости та  собори, фотографії королеви Єлизавети ІІ та її сім’ї, почуті розповіді про таємниці Тауера  та історіі про символ Лондона Біг Бен справили сильне враження на дітей і всі  вони залишились надзвичайно задоволеними.

             15-го листопада  серед учнів початкової  ланки було проведено свято «Ми любимо вивчати англійську мову». Юні  знавці   мови могли продемонструвати свої  досягнення при вивченні мови  в умінні  читати, декламувати вірші, розуміти та виконувати команди, подані іноземною мовою, складати пазли. Окрім веселих змагань учні могли також поспівати англійські пісні та потанцювати   під них,  зробити веселу зарядку та розважитись. Атмосфера цього свята була невимушеною та залишила в дітей багато позитивних емоцій, що є надзвичайно важливим при вивченні іноземних мов.

                В п’ятницю 16 листопада проводився конкурс малюнків «Весела абетка» . Слід відмітити, що в цей день найактивнішими були учні 2-го класу. Всі учні класу намалювали  букви, які вони вже вивчили та слова, що починаються на цю букву.  

              Учні старшої школи  провели конкурс плакатів  та газет  «Молодь – за здоров’я» в понеділок 19-го листопада.    Всі класи - молодці, гарно впорались з завданням, але хочеться особливо відзначити оригінальність  учнів 7-го класу та великий об’єм газети учнів 9-го класу.  Наступного дня  проводилась виставка-конкурс на кращий зошит, словник та порт фоліо. Проведення цього конкурсу стимулювало учнів впродовж          доволі довгого періоду часу особливо ретельно  та охайно   готувати письмові завдання з англійської мови, адже вони розуміли, що їх записи будуть переглянуті учнями всієї школи, тому старались всі, а не тільки учні, які навчаються на високий та достатній рівень. Серед школярів   початкової ланки були відзначені  дуже гарні зошити та словники в учнів 2-го класу Горобець Вікторії, Сидоренка Володимира та Рожка Дмитра, Гасанової Арзу, Хижняк Аліни з 3-го класу<span jokerman';color:#0000ff"=""> . Серед  учнів старшої школи, безумовно бездоганні зошити в таких учнів, як Редько Таісія /5 клас/, Локоть Світлана /6 клас/, Головач Світлана /7 клас/, Шевченко Максим /8клас/, Зайченко Анна /9 клас/, Лабунський Іван /10  клас/ та Долженкова Катерина /11клас/. Найкращим словником було визнано словник учениці 11-го 5класу Заозірної Юлії.

                   Четвертий   четвер листопада в Сполучених Штатах Америки , а в цьому році це було 22 листопада, традиційно відзначається, як державне свято -  День Подяки. В рамках місячника англійської  мови учні школи були ознайомлені з цією традицією за допомогою показу надзвичайно змістовної та яскравої презентації, підготовленою учнями 5-го класу.

          Заключним міроприємством, що зібрало учнів всієї школи стала   «Віртуальна подорож до англомовних країн» 27-го листопада. Протягом 2-х годин  відбувалось ознайомлення всіх присутніх з розташуванням, державними символами, видатними подіями з  історії, визначними пам’ятками та з особливостями культури та традицій англомовних країн за допомогою презентацій, підготовлених учнями 7-11-го  класів.  Учні 7-го класу презентували  Австралію,   8-го -  Зімбабве,  9-го  - Нову Зеландію,  10-го – Канаду,   11-го  -  Сполучені Штати Америки.   Дуже важко визначити переможця серед учнів цих класів, бо  всі виступи були цікавими, змістовними та збагатили  кругозір глядачів, до того ж кожен клас приготував по номеру художньої самодіяльності відповідно до тієї країни, що представлялась. Слід відзначити, що це додало особливого колориту цьому міроприємству, адже всі номери були на високому рівні і викликали овації в глядачів.
 

 

 


1
2